các Trường Đại học Úc (8)

Central Queensland University (CQUniverisity)

Central Queensland University (CQUniverisity)

Nhiều ngành nghề, cấp bậc. Nhiều campus

Gold Coast, Queensland, Australia

Public

30.000 AUD

James Cook University

James Cook University

Top 2% Đại học tốt nhất Thế giới

Townsville, Queensland, Australia

Public

28.000 AUD Học phí

University of Southern Queensland (USQ)

University of Southern Queensland (USQ)

Toowoomba, Queensland, Australia

Public

18.000 AUD

Queensland - The University of Queensland (UQ)

Queensland - The University of Queensland (UQ)

Brisbane, Queensland, Australia

Public

38.000 AUD

Queensland University of Technology (QUT)

Queensland University of Technology (QUT)

Brisbane, Queensland, Australia

Public

31.100 AUD

University of the Sunshine Coast (USC)

University of the Sunshine Coast (USC)

Brisbane, Queensland, Australia

22.000 AUD

Griffith University

Griffith University

Brisbane, Queensland, Australia

Public

31.000 AUD

Bond University

Bond University

Trương tư thục phi lợi nhuận đầu tiên ở Úc

Gold Coast, Queensland, Australia

Private

26.000 AUD