các Trường Đại học Úc (42)

Torrens University Australia

Torrens University Australia

Adelaide, South Australia, Australia

Private

22.000 AUD

Flinders University

Flinders University

Adelaide, South Australia, Australia

Public

29.000 AUD

Curtin University

Curtin University

Perth, Western Australia, Australia

Public

32.000 AUD

The University of Newcastle Úc (UoN)

The University of Newcastle Úc (UoN)

Đại học top 10 tại Úc và top 200 Thế giới

Newcastle, NSW, Australia

Public

28.400 AUD

The University of Notre Dame

The University of Notre Dame

Perth, Western Australia, Australia

Private

24.714 AUD

Murdoch University

Murdoch University

Perth, Western Australia, Australia

Public

26.000 AUD

Queensland - The University of Queensland (UQ)

Queensland - The University of Queensland (UQ)

Brisbane, Queensland, Australia

Public

38.000 AUD

Monash University

Monash University

G8 Australia

Melbourne, Victoria, Australia

Public

35.000 AUD

University of Melbourne

University of Melbourne

G8 Australia

Melbourne, Victoria, Australia

Public

25.984 AUD

Edith Cowan University - ECU

Edith Cowan University - ECU

Perth, Western Australia, Australia

Public

30.880 AUD

Tây Úc - University of Western Australia (UWA)

Tây Úc - University of Western Australia (UWA)

Go8 Australia

Perth, Western Australia, Australia

Public

32.000 AUD

Central Queensland University (CQUniverisity)

Central Queensland University (CQUniverisity)

Nhiều ngành nghề, cấp bậc. Nhiều campus

Gold Coast, Queensland, Australia

Public

30.000 AUD

Queensland University of Technology (QUT)

Queensland University of Technology (QUT)

Brisbane, Queensland, Australia

Public

31.100 AUD

Sydney - University of Sydney

Sydney - University of Sydney

Go8 Australia

Sydney, NSW, Australia

Public

32.000 AUD

The University of New South Wales - UNSW

The University of New South Wales - UNSW

Sydney, NSW, Australia

Public

38.000 AUD

Australian Catholic University (ACU)

Australian Catholic University (ACU)

Sydney, NSW, Australia

Public

25.000 AUD