các Trường Đại học Úc (42)

Charles Sturt University (CSU)

Charles Sturt University (CSU)

Sydney, NSW, Australia

Public

32.000 AUD

Central Queensland University (CQUniverisity)

Central Queensland University (CQUniverisity)

Nhiều ngành nghề, cấp bậc. Nhiều campus

Gold Coast, Queensland, Australia

Public

30.000 AUD

James Cook University

James Cook University

Top 2% Đại học tốt nhất Thế giới

Townsville, Queensland, Australia

Public

28.000 AUD Học phí

University of Southern Queensland (USQ)

University of Southern Queensland (USQ)

Toowoomba, Queensland, Australia

Public

18.000 AUD

Southern Cross University - SCU

Southern Cross University - SCU

Lismore, NSW, Australia

Public

31.000 AUD

Victoria University

Victoria University

Melbourne, Victoria, Australia

Public

University of Tasmania

University of Tasmania

Hobart, Tasmania, Australia

Public

27.000 AUD

Australian Catholic University (ACU)

Australian Catholic University (ACU)

Sydney, NSW, Australia

Public

25.064 AUD

Torrens University Australia

Torrens University Australia

Adelaide, South Australia, Australia

Private

22.000 AUD

Flinders University

Flinders University

Adelaide, South Australia, Australia

Public

29.000 AUD

Curtin University

Curtin University

Perth, Western Australia, Australia

Public

32.000 AUD

The University of Newcastle Úc (UoN)

The University of Newcastle Úc (UoN)

Đại học top 10 tại Úc và top 200 Thế giới

Newcastle, NSW, Australia

Public

28.400 AUD

The University of Notre Dame

The University of Notre Dame

Perth, Western Australia, Australia

Private

24.714 AUD

Murdoch University

Murdoch University

Perth, Western Australia, Australia

Public

26.000 AUD

Queensland - The University of Queensland (UQ)

Queensland - The University of Queensland (UQ)

Brisbane, Queensland, Australia

Public

38.000 AUD

Monash University

Monash University

G8 Australia

Melbourne, Victoria, Australia

Public

35.000 AUD