các Trường Đại học Úc (41)

University of Melbourne

University of Melbourne

G8 Australia

Melbourne, Victoria, Australia

Public

25.984 AUD

University of Technology Sydney UTS

University of Technology Sydney UTS

Sydney, NSW, Australia

Public

32.600 AUD

University of Sydney

University of Sydney

Go8 Australia

Sydney, NSW, Australia

Public

32.000 AUD

The University of New South Wales - UNSW

The University of New South Wales - UNSW

Sydney, NSW, Australia

Public

38.000 AUD

Canberra - University of Canberra (UC)

Canberra - University of Canberra (UC)

Canberra, ACT, Australia

Public

31.000 AUD

The University of Adelaide

The University of Adelaide

G8 Australia

Adelaide, South Australia, Australia

Public

33.500 AUD

Western Sydney University - Sydney Campus

Western Sydney University - Sydney Campus

Sydney, NSW, Australia

Public

25.000 AUD

RMIT University

RMIT University

Trường đại học lớn nhất Úc

Melbourne, Victoria, Australia

Public

24.000 AUD

Flinders University

Flinders University

Adelaide, South Australia, Australia

Public

29.000 AUD

University of Wollongong

University of Wollongong

Wollongong, NSW, Australia

Public

29.616 AUD

University of New England

University of New England

Armidale, NSW, Australia

Public

24.000 AUD Học phí năm 2020 - 2021

University of the Sunshine Coast (USC)

University of the Sunshine Coast (USC)

Brisbane, Queensland, Australia

22.000 AUD

Griffith University

Griffith University

Brisbane, Queensland, Australia

Public

31.000 AUD

Charles Sturt University (CSU)

Charles Sturt University (CSU)

Sydney, NSW, Australia

Public

26.240 AUD

Monash University

Monash University

G8 Australia

Melbourne, Victoria, Australia

Public

34.000 AUD

Curtin University

Curtin University

Perth, Western Australia, Australia

Public

32.000 AUD

The University of Newcastle Úc (UoN)

The University of Newcastle Úc (UoN)

Đại học top 10 tại Úc và top 200 Thế giới

Newcastle, NSW, Australia

Public

28.400 AUD

Central Queensland University (CQUniverisity)

Central Queensland University (CQUniverisity)

Nhiều ngành nghề, cấp bậc. Nhiều campus

Gold Coast, Queensland, Australia

Public

30.000 AUD