Học bổng du học Australia

Tên trường Học bổng Giá trị Điều kiện Chi tiết

Eynesbury College

Eynesbury Merit Scholarships (EMS)

up to 50% Học phí

Chi tiết

Charles Sturt University (CSU)

Học bổng du học Úc dành cho sinh viên ưa thích truyền thông báo chí tại trường CSU

6.000 AUD

Chi tiết

Charles Sturt University (CSU)

Undergraduate & Postgraduate Scholarship

AU$ 2,000 – 4,000

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

Flinders University

Foundation, Diploma & Pre-Master Scholarship

AU$ 2,500; 5,000; 7,500

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

University of Western Australia

Foundation & Diploma Scholarship

AU$ 2,500 – 5,000

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

University of Sydney

Progression Scholarship

5.000; 10.000; 20.000; 40.000

Năm đầu tiên của chương trình cử nhân

GPA 8.0 trở lên

Chi tiết

University of Sydney

Foundation Program

AU$ 2,500 – 5,000

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

Australian National University ANU

Foundation & Diploma Scholarship

AU$ 2,500 – 5,000

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

Taylors College

High School Scholarships

AU$ 2,500 – 5,000

GPA 8.0 trở lên

Phỏng vấn

Chi tiết

Edith Cowan University

International Merit

Giảm 20% học phí

Chi tiết

University of Western Australia

Foundation and Diploma Scholarship

$2,500 - $7,500

Sinh viên Việt Nam học Foundation hoặc Diploma tại Taylors College

Chi tiết

University of Western Australia

UWA Global Excellence Scholarship

up to $45,000 toàn khóa

Undergraduate: Giảm từ $15,000 - $45,000 toàn khóa Master: Học bổng lên đến $30,000

Chi tiết

ICMS - International College of Management

Học bổng trường ICMS

lên đến 25.000 AUD

Chi tiết

La Trobe University

Academic Merit Scholarship

Lên đến 15.900

Chi tiết

La Trobe University

Undergraduate and postgraduate regional campus scholarships

Lên đến $5000

Chi tiết

La Trobe University

La Trobe College Excellence Scholarships

Lên đến 25% học phí

GPA 65% trở lên - Tiếng Anh Đạt yêu cầu của khóa học

Chi tiết

Deakin University

Vietnam Partners Scholarship

20% học phí

GPA Chương trình đại học: 8,2 trở lên; Chương trình sau đại học: 65% trở lên

Hoàn thành chương trình học của các trường Việt Nam theo danh sách

Chi tiết

Deakin University

Deakin STEM Scholarship

20% học phí

GPA 8.2 trở lên

Chi tiết

Deakin University

Deakin International Scholarship

25% học phí

GPA 65% trở lên

Chi tiết

University of South Australia

International Merit Scholarship

25% học phí

25% học phí cho năm học đầu tiên

Chi tiết