Học bổng du học Úc

Tên trường Học bổng Cấp học Giá trị Điều kiện

Charles Sturt University (CSU)

Charles Sturt Regional Scholarships

Bachelor Master 9% – 16% mỗi học kì

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

University of Canberra

GEMS INTERNATIONAL PARTNER SCHOLARSHIP

Bachelor 10% học phí

GPA 7.0

The University of New South Wales - UNSW

UNSW International Scholarships Application

Bachelor Post Gradutate $5,000

University of Western Australia

UWA Undergraduate Scholarships (Vietnam)

Bachelor AUD $3,000 AUD $7,000

GPA 8.5 trở lên

University of Western Australia

UWA International Achievement Scholarship Vietnam

Bachelor Post Gradutate Up to AUD$30,000

The University of Newcastle Australia

FEBE International Undergraduate Scholarship

Bachelor $20,000

The scholarship provides a payment of AUD$5,000 per annum, payable as a tuition fee waiver of $AUD2500 each semester, for the duration of an undergraduate program and provided ongoing scholarship conditions are met.

GPA 8.5 trở lên

University of Technology Sydney

South East Asia Undergraduate High Achiever Scholarship

Bachelor 25%

University of Technology Sydney

Diploma to Degree Scholarship for Students from South East Asia

Bachelor 25%

University of Technology Sydney

International Baccalaureate (IB) Scholarship - South East Asia

Bachelor 50% tuition fees

Học bổng mở ngày 01/11/2019

GPA Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học

Deakin College

Deakin College Vietnam Excellence Scholarships

Diploma Foundation 20%

20% trong suốt khóa học

GPA 8.0 Trở lên - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học

Southern Cross University - SCU

Outstanding Academic Performance Scholarship

Bachelor Post Gradutate $5000

Southern Cross University - SCU

SCU International Women in STEM Scholarship

Bachelor Post Gradutate $5,000

GPA Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học

Southern Cross University - SCU

2019 Academic Business Scholarships

Bachelor Master Lên đến $8,000 AUD

GPA Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của môn học

Edith Cowan University

International Undergraduate Scholarship

Bachelor 20% học phí

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Edith Cowan University

Bunbury (South West) International Accommodation Scholarship

80% phí chỗ ở

Edith Cowan University

Petroleum Engineering Scholarship

Bachelor Master 20% học phí

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Edith Cowan University

Mount Lawley International Accommodation Scholarship

30% phí chỗ ở

Edith Cowan University

International Masters Scholarship 2020

Master 20% học phí

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

Edith Cowan University

Australian Alumni International Scholarship 2020

Bachelor Master 20% học phí

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của môn học

La Trobe University

College Excellence scholarship

Bachelor Master Up to 15%

GPA 6.6 trở lên - Tiếng Anh Đáp ứng nhu cầu đầu vào của trường