Học bổng du học Úc

Tên trường Học bổng Cấp học Giá trị Điều kiện

Edith Cowan University

Guaranteed Internship

Diploma AU$2.300

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of New South Wales - UNSW

UNSW Global Academic Award

Bachelor 5,000 - 10,000 AUD for one time

The University of New South Wales - UNSW

Australia’s Global University Award

Bachelor Master 5,000 - 10,000 AUD for one time

The University of New South Wales - UNSW

International Scientia Coursework Scholarship

Bachelor Master Full Tuition Fee; 20,000 AUD per anum

TAFE NSW

DESTINATION AUSTRALIA SCHOLARSHIP

Diploma Certificate AUD$15.000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Taylors College Perth

Học bổng đầu vào dành cho học sinh chương trình Foundation và Diploma

Diploma Foundation 10,000

Phỏng vấn với đại diện tuyển sinh

Victoria University

Entrance Scholarship

Master 25%

Học phí giảm từ AUD$12,300 (4 units) xuống còn AUD$9,225(4 units).

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh 6.5 min 6.0

Taylors College

Entrance Scholarship

Diploma Foundation AUD$10.000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Auckland

Progression Scholarship

NZ$1.000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

The University of Auckland

Progression Scholarship

NZ$5.000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Western Australia

Progression Scholarship

5.000; 8.000; 10.000; 15.000 per year

University of Western Australia

Foundation & Diploma Scholarship

Diploma Foundation $2,500 - $5,000 - $7,500 - $10,000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Sydney

Entrance Scholarship

Foundation AU$ 2,500 – 5,000 – 7,500 – 10,000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian National University ANU

Progression Scholarship

Bachelor AU$25.000

For the First Year Only

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Australian Catholic University (ACU)

Entrance Scholarship

Foundation 50%

Giá trị $9.990

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Tối thiểu 5.5 min 5.0

Charles Darwin University

Destination Australia

Diploma Bachelor Post Graduate Master Certificate $15.000 per year

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Charles Darwin University

CDU International College Launch Scholarship

Pre-Master 30%

For the pathway course duration

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

Master 50% all tuition fee for 2 years

GPA 5.95/7 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Queensland University of Technology (QUT)

MBA and EMBA Scholarships

Master $1.000 - 100%

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Carnegie Mellon University

The CMU Australia Scholarships

Master $20.000 - $30.000

- 21-month master degree: $30,000 - 12-month master degree: $20,000

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng