Học bổng du học Úc

Tên trường Học bổng Cấp học Giá trị Điều kiện

Australian Catholic University (ACU)

Entrance Scholarship

Foundation 50%

Giá trị $9.990

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Tối thiểu 5.5 min 5.0

Charles Darwin University

Destination Australia

Certificate Diploma Bachelor Post Gradutate Master $15.000 per year

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Charles Darwin University

CDU International College Launch Scholarship

Pre-Master 30%

For the pathway course duration

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Western Sydney University - Sydney Campus

Vice-Chancellor's Academic Excellence Postgraduate Scholarships

Master 50% all tuition fee for 2 years

GPA 5.95/7 - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Queensland University of Technology (QUT)

MBA and EMBA Scholarships

Master $1.000 - 100%

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Carnegie Mellon University

The CMU Australia Scholarships

Master $20.000 - $30.000

- 21-month master degree: $30,000 - 12-month master degree: $20,000

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Academy of Information Technology

Creative Mind Scholarship

Bachelor 50% term tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

TAFE NSW

MEMMES (Mining Electrical and Mining Mechanical Engineering Society) scholarship

Certificate up to $2,000

Western Sydney University - Sydney Campus

Western Sydney International Scholarships – Postgraduate

Post Gradutate $5.000 - $7.000

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Victoria University

VU College Diploma Merit Scholarship

Diploma $2.000 cho học kì thứ 2

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

Victoria University

VU Master of Counselling Global Scholarship 2020

Master Up to $6.000

$3.000/1 year

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Wollongong

Vietnam Bursary

Bachelor Master 10% - 20%

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Wollongong

UOW Postgraduate Academic Excellence Scholarship

Master 30% all tuition fee

GPA 75 WAM hoặc tương đương - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Wollongong

University Excellence Scholarship

Bachelor 30% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Wollongong

University of Wollongong Diplomat Scholarship

Bachelor 30%

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Technology Sydney UTS

Science Postgraduate Academic Excellence Scholarship

Master 25% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Technology Sydney UTS

Engineering and IT Postgraduate Academic Excellence Scholarship

Master 25% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Technology Sydney UTS

Master of Professional Engineering Scholarship

Master 25%

GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu học bổng

University of Technology Sydney UTS

South East Asia Postgraduate Business Merit Scholarship

Master 25% all tuition fee

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

University of Technology Sydney UTS

UTS Grant for Masters by Coursework Students

Master $3,000 the first session

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học