Trường Trung học Hudson Catholic Regional High School

Jersey City, New Jersey, USA.

Loại trường: Private

Website: http://hudsoncatholic.org/

Highlight

Giới thiệu về trường

- Grade of School: 9th-12th - Coed - Religion: Catholic - Special: - SAT or ACT info: M500 R510 W490 - Total # of Students: 490 - Intl Student: 21 intl, 15 Chinese, 1 Vietnam, 1 Thailand, 1 Mexican - Faculty to Student Ratio: - Class Size: 2

Học phí và chi phí học tập

(Mang tính chất tham khảo, mời bạn liên hệ để được cấp nhật thông tin mới nhất)

Học phí: 48.000 USD

Brochure của trường

Jersey City, New Jersey, USA

New York 15 minutes Xem chi tiết

Các trường cùng thành phố

Saint Dominic Academy

Saint Dominic Academy

Jersey City, New Jersey, USA

Private

44.000 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Blair Academy

Blair Academy

Jersey City, New Jersey, USA

Private

70.200 USD bao gồm tuition, room và board

Các trường có thể bạn quan tâm

Green Meadow Waldorf School

Green Meadow Waldorf School

Chestnut Ridge, New York, USA

Private

54.020 USD

Santa Clara High School

Santa Clara High School

Santa Clara, California, USA

Public

49.310 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Seton Catholic Preparatory

Seton Catholic Preparatory

Chaandler, Arizona, USA

Private

51.475 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Joliet Catholic Academy

Joliet Catholic Academy

Joliet, Illinois, USA

Private

50.945 USD Đã bao gồm chi phí ăn ở, hỗ trợ ngôn ngữ