Trường Trung học Leman Manhattan Preparatory Academy

New York City, New York, USA.

Loại trường: Private | Boarding

Highlight

Giới thiệu về trường

Học phí và chi phí học tập

(Mang tính chất tham khảo, mời bạn liên hệ để được cấp nhật thông tin mới nhất)

Học phí: 89.000 USD

Brochure của trường

New York City, New York, USA

Xem chi tiết

Các trường cùng thành phố

The Beekman School

The Beekman School

New York City, New York, USA

Private

74.000 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Le’man Manhattan Preparatory School

Le’man Manhattan Preparatory School

New York City, New York, USA

Private

85.000 USD Đã bao gồm chi phí boarding

Các trường có thể bạn quan tâm

The King’s Academy

The King’s Academy

West Palm Beach, Florida, USA

Private

58.000 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Winthrop High School

Winthrop High School

Winthrop, Massachusetts , USA

Public

30.950 USD Đã bao gồm chi phí homestay

The Donoho School

The Donoho School

Anniston, Alabama, USA

Private

37.773 USD Đã bao gồm chi phí homestay 

Mercy High School

Mercy High School

Redding, California, USA

Private

32.500 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ