Trường Trung học Trinity High School

Camp Hill, Pennsylvania, USA.

Loại trường: Private

Website: https://thsrocks.us/

Highlight

Giới thiệu về trường

Grade of School: 9th-12th Coed Religion: Catholic Special: Blue Ribbon School SAT or ACT info: SAT Ave. (class of 2016)1631; ACT ave. (class of 2016)-25.2 Total # of Students: 530 Intl Student: 40 intl, 1 chinese Faculty to Student Ratio: 1:13 Class Size: 18 Acres: n/a

Học phí và chi phí học tập

(Mang tính chất tham khảo, mời bạn liên hệ để được cấp nhật thông tin mới nhất)

Học phí: 43.500 USD.

Brochure của trường

Camp Hill, Pennsylvania, USA

Xem chi tiết

Các trường có thể bạn quan tâm

Macomb Christian School

Macomb Christian School

Warren, Michigan, USA

Private

29.750 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Provo School District

Provo School District

Provo, Utah, USA

Public

21.950 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

St.Rose High School

St.Rose High School

Belmar, New Jersey, USA

Private

47.960 USD

Murrieta Valley Unified School District

Murrieta Valley Unified School District

Murrieta, California, USA

Public

27.750 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ