Thành phố Loughborough, England, UK

Thành phố Loughborough, England, UK

Giới thiệu | Các trường

57.600 người, cách 22' đi tầu lên phía Bắc là tới Nottingham.

Cách London 1h17' đi tầu về phía Đông Nam, 1h 12' là tới Birmingham. Loughborough là một thị trấn ở quận Charnwood của Leicestershire , Anh, có dân số 57.600 người vào năm 2004, trở thành khu dân cư lớn thứ hai ở Leicestershire

Các trường tại Loughborough

Loughborough Grammar School

Loughborough, England, UK.

Private

33.090 GBP

Loughborough College

Loughborough, England, UK.

Private

10.000 GBP

Loughborough University

Loughborough, England, UK.

Public

18.650 GBP Học phí năm 2020 - 2021

Các thành phố lân cận Loughborough