các Trường Trung học Anh (63)

St. Andrew’s College Cambridge

St. Andrew’s College Cambridge

Cambridge, England, UK

Private | Boarding | Coed

24.759 GBP

Collingham GCSE & Sixth Form College

Collingham GCSE & Sixth Form College

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

22.410 GBP

Kings College - Kings Education

Kings College - Kings Education

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

27.180 GBP

Bellerbys College

Bellerbys College

Brighton, England, UK

Private | Boarding | Coed

27.501 GBP Phí chưa bao gồm homestay/residence

UEA Newton

UEA Newton

Norwich, England, UK

Private | Boarding | Coed

42.295 GBP

Mander Portman Woodward (MPW)

Mander Portman Woodward (MPW)

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

32.400 GBP

Trường Trung học Nội trú Ackworth School

Trường Trung học Nội trú Ackworth School

Ackworth, England, UK

Private | Boarding | Coed

30.711 GBP Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding

NatMaSci - The National Mathematics and Science College

NatMaSci - The National Mathematics and Science College

Trường chuyên Quốc gia Toán và Khoa học NatMaSci

Coventry, England, UK

Private | Boarding | Coed

29.500 GBP

Lucton School

Lucton School

Lucton, England, UK

Private | Boarding | Coed

30.240 GBP

Highbury College

Highbury College

Postmouth, England, UK

Public | Dayschool | Coed

16.500 GBP

Portsmouth College

Portsmouth College

Postmouth, England, UK

Public | Dayschool | Coed

16.500 GBP

Cardiff & Vale College

Cardiff & Vale College

Cardiff, Wales, UK

Public | Dayschool | Coed

17.500 GBP

Bexhill College

Bexhill College

Bexhill, England, UK

Public | Boarding | Coed

16.000 GBP Chi phí bao gồm học phí và phí ăn ở ký túc xá

Worthing College

Worthing College

Worthing, England, UK

Public | Dayschool | Coed

18.250 GBP

Ashbourne College

Ashbourne College

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

29.250 GBP

Oxford Sixth Form College

Oxford Sixth Form College

Oxford, England, UK

Private | Boarding | Coed

24.450 GBP

Norwich School Sixth Form

Norwich School Sixth Form

Norwich, England, UK

Private | Boarding | Coed

21.780 GBP

Fine Arts College

Fine Arts College

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

7.520 GBP