các Trường Trung học Anh (55)

Trường Trung học Nội trú Ackworth School

Trường Trung học Nội trú Ackworth School

Ackworth, England, UK

Private | Boarding | Coed

30.711 GBP Đã bao gồm học phí và chi phí ăn ở Boarding

Bellerbys College

Bellerbys College

Brighton, England, UK

Private | Boarding | Coed

55.022 GBP Phí chưa bao gồm homestay/residence

NMSC - The National Mathematics and Science College

NMSC - The National Mathematics and Science College

Trường trung học quốc gia Toán và Khoa học

Coventry, England, UK

Private | Boarding | Coed

29.500 GBP

Lucton School

Lucton School

Lucton, England, UK

Private | Boarding | Coed

30.240 GBP

Highbury College

Highbury College

Postmouth, England, UK

Public | Dayschool | Coed

16.500 GBP

Portsmouth College

Portsmouth College

Postmouth, England, UK

Public | Dayschool | Coed

16.500 GBP

Cardiff & Vale College

Cardiff & Vale College

Cardiff, Wales, UK

Public | Dayschool | Coed

17.500 GBP

Bexhill College

Bexhill College

Bexhill, England, UK

Public | Boarding | Coed

16.500 GBP Chi phí bao gồm học phí và phí ăn ở ký túc xá

Worthing College

Worthing College

Worthing, England, UK

Public | Dayschool | Coed

18.250 GBP

Oxford Sixth Form College

Oxford Sixth Form College

Oxford, England, UK

Private | Boarding | Coed

24.450 GBP

Ashbourne College

Ashbourne College

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

9.250 GBP

Norwich School Sixth Form

Norwich School Sixth Form

Norwich, England, UK

Private | Boarding | Coed

21.780 GBP

Fine Arts College

Fine Arts College

London, England, UK

Private | Dayschool | Coed

7.520 GBP

Rochester Independent College

Rochester Independent College

Rochester, England, UK

Private | Boarding | Coed

34.000 GBP

Earlscliffe College

Earlscliffe College

Có tới 06 chương trình học thuật đa dạng cho sinh viên quốc tế

Folkestone, England, UK

Private | Boarding | Coed

11.975 GBP

New Hall School

New Hall School

Chelmsford, England, UK

Public | Boarding | Coed

10.605 GBP

Denstone College

Denstone College

Ngôi trường nội trú chất lượng 5 sao

Uttoxeter, England, UK

Private | Boarding | Coed

30.867 GBP

DLD College London

DLD College London

London, England, UK

Private | Boarding | Coed

31.000 GBP Chưa bao gồm phí Boarding