các Trường Đại học Anh (148)

University of Brighton

University of Brighton

Brighton, England, UK

13.842 GBP Học phí bậc Cử nhân năm 2019-2020

University of Huddersfield

University of Huddersfield

Huddersfield, England, UK

Public

15.000 GBP

University of East Anglia (UEA)

University of East Anglia (UEA)

Norwich, England, UK

Public

18.100 GBP

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University

Cambridge, England, UK

Public

14.300 GBP

University of Bedfordshire

University of Bedfordshire

Bedford, England, UK

Public

20.000 GBP

Birmingham City University

Birmingham City University

Birmingham, England, UK

Public

13.500 GBP

Bournemouth University

Bournemouth University

Bournemouth, England, UK

Public

15.250 GBP

Sheffield Hallam University

Sheffield Hallam University

Trường đại học lớn thứ 11 nước Anh

Sheffield, England, UK

Public

14.415 GBP Năm học 2022-2023

University of Dundee

University of Dundee

Dundee, Scotland, UK

Public

19.500 GBP

University of Gloucestershire

University of Gloucestershire

Học MBA tại UK không cần GMAT học phí 300triệu/năm

Gloucester , England, UK

Public

14.680 GBP

University of Hertfordshire

University of Hertfordshire

Du học tại môi trường năng động và hiện đại của Anh quốc

Hatfield, England, UK

Public

13.000 GBP

Coventry University

Coventry University

Coventry, England, UK

Public

15.000 GBP

Glasgow Caledonian University

Glasgow Caledonian University

Glasgow, Scotland, UK

Public

10.200 GBP

University of Greenwich

University of Greenwich

London, England, UK

Public

15.100 GBP

City University of London

City University of London

London, England, UK

Public

Bangor University

Bangor University

Bangor, Wales, UK

Public

15.250 GBP

Newcastle University

Newcastle University

Newcastle (upon Tyne), England, UK

Public

18.500 GBP