các Trường Đại học Anh (149)

Bangor University

Bangor University

Bangor, Wales, UK

Public

16.000 GBP

University of Hertfordshire

University of Hertfordshire

Du học tại môi trường năng động và hiện đại của Anh quốc

Hatfield, England, UK

Public

13.000 GBP

University of Huddersfield

University of Huddersfield

Huddersfield, England, UK

Public

15.000 GBP

University of Greenwich

University of Greenwich

London, England, UK

Public

14.995 GBP

University of Brighton

University of Brighton

Brighton, England, UK

13.384 GBP Học phí bậc Cử nhân năm 2019-2020

Birmingham City University

Birmingham City University

Birmingham, England, UK

Public

13.500 GBP

University of Gloucestershire

University of Gloucestershire

Học MBA tại UK không cần GMAT học phí 300triệu/năm

Gloucester , England, UK

Public

14.680 GBP

Sheffield Hallam University

Sheffield Hallam University

Trường đại học lớn thứ 11 nước Anh

Sheffield, England, UK

Public

13.995 GBP

Bournemouth University

Bournemouth University

Bournemouth, England, UK

Public

13.750 GBP

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University

Cambridge, England, UK

Public

13.900 GBP

University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

University of the West of England Bristol (UWE Bristol)

Bristol, England, UK

Public

13.500 GBP

Coventry University

Coventry University

Coventry, England, UK

Public

13.000 GBP

University of Bedfordshire

University of Bedfordshire

Bedford, England, UK

Public

12.650 GBP

Liverpool John Moores University

Liverpool John Moores University

Liverpool , England, UK

Public

15.600 GBP Học phí bậc Cử nhân năm 2019-2020

University of Reading

University of Reading

Reading, England, UK

Public

16.475 GBP

Newcastle University

Newcastle University

Newcastle (upon Tyne), England, UK

Public

18.000 GBP

University of East Anglia (UEA)

University of East Anglia (UEA)

Norwich, England, UK

Public

15.600 GBP

Ulster University

Ulster University

Birmingham, England, UK

Public

14.060 GBP