các Trường Đại học Anh (80)

Canterbury Christ Church University

Canterbury Christ Church University

Canterbury, England, UK

Public

13.000 GBP

University of Greenwich

University of Greenwich

London, England, UK

Public

14.500 GBP

University of Dundee

University of Dundee

Dundee, Scotland, UK

Public

16.450 GBP

Coventry University

Coventry University

Coventry, England, UK

Public

13.000 GBP

Bangor University

Bangor University

Bangor, Wales, UK

Public

13.200 GBP

Newcastle University

Newcastle University

Newcastle (upon Tyne), England, UK

Public

18.000 GBP

University of Brighton

University of Brighton

Brighton, England, UK

13.384 GBP Học phí bậc Cử nhân năm 2019-2020

Glasgow Caledonian University

Glasgow Caledonian University

Glasgow, Scotland, UK

Public

10.200 GBP

Manchester Metropolitan University

Manchester Metropolitan University

Manchester, England, UK

Public

15.000 GBP

De Montfort University

De Montfort University

Leicester, England, UK

Public

13.250 GBP

Anglia Ruskin University

Anglia Ruskin University

Cambridge, England, UK

Public

12.500 GBP

Liverpool John Moores University

Liverpool John Moores University

Liverpool , England, UK

Public

13.950 GBP Học phí bậc Cử nhân năm 2019-2020

University of East Anglia (UEA)

University of East Anglia (UEA)

Norwich, England, UK

15.600 GBP

Birmingham City University

Birmingham City University

Birmingham, England, UK

Public

12.300 GBP

Bournemouth University

Bournemouth University

Bournemouth, England, UK

Public

13.750 GBP

Ulster University

Ulster University

Birmingham, England, UK

Public

14.060 GBP

University of Huddersfield

University of Huddersfield

Huddersfield, England, UK

Public

14.500 GBP