Học bổng du học Anh

Học bổng du học Anh bậc Trung học

d’Overbroeck’s College Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College

Olympiad scholarship

Giá trị: lên đến 100% học phí

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

Friendship Ambassador Award

Giá trị: £1500 đến £6000

GPA 8.0 - Tiếng Anh 5.0

Tham các hoạt động ngoại khóa, từ thiện hoặc có năng khiếu nghệ thuật, thể thao xuất sắc

Oxford Sixth Form College Cấp học Điều kiện Oxford Sixth Form College

Học bổng 40% học phí dành cho chương trình A Level hoặc BTEC

Giá trị: 40% Học phí

Tiếng Anh IELTS : 6.5 (All skill)

Oxford International College (OIC) Cấp học Điều kiện Oxford International College (OIC)

OXFORD INTERNATIONAL SCHOLARSHIPS

Giá trị: 50% học phí

GPA 8.0 trở lên - Tiếng Anh 6.0 trở lên

Cardiff Sixth Form College Cấp học Điều kiện Cardiff Sixth Form College

Học bổng 50% học phí dành cho sinh viên quốc tế của Cardiff Sixth Form College

Giá trị: 50% học phí

Học bổng du học Anh bậc Đại học - Cao Đẳng

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

Regional Scholarship - Pathway

Giá trị: £3,000

GPA Khá trở lên

Newcastle University London Cấp học Điều kiện Newcastle University London

Pathway Student Scholarship

Giá trị: Up to £5,000

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Vice-Chancellor Scholarship

Giá trị: 50% học phí

GPA 70% trở lên

Anglia Ruskin University Cấp học Điều kiện Anglia Ruskin University

MBA Scholarship

Giá trị: £4500

Apply bậc Pre-Master’s với CRIC

University of Stirling Cấp học Điều kiện University of Stirling

JV Merit Progression Scholarship

Giá trị: £1,000 to £3,000 cộng giảm £4,000 học phí

Học bổng du học Anh bậc Thạc sỹ và sau Đại học

Queen's University Belfast Cấp học Điều kiện Queen's University Belfast

Regional Scholarship - Pathway

Giá trị: £3,000

GPA Khá trở lên

Newcastle University London Cấp học Điều kiện Newcastle University London

Vice Chancellor Excellence Scholarship

Giá trị: 50% học phí

Có offer của trường

Bangor University Cấp học Điều kiện Bangor University

Professional Experience Scholarship

Giá trị: Lên đến £4,000

ít nhất có 2 năm kinh nghiệm

Vice-Chancellor Scholarship

Giá trị: 50% học phí

GPA 70% trở lên

Solent University Cấp học Điều kiện Solent University

Master Scholarships

Giá trị: Up to £5,400

Sinh viên xuất sắc