Học bổng du học Anh

Học bổng du học Anh bậc Trung học

Myddelton College Cấp học Điều kiện Myddelton College

Scholarships (Academic, sports, arts, music)

Giá trị: 10% - 25% chi phí

Guildhouse School, London Cấp học Điều kiện Guildhouse School, London

Scholarship of Excellence

Giá trị: 100%

Merit Scholarship

Giá trị: up to 50% tuition

Bosworth Independent College Cấp học Điều kiện Bosworth Independent College

HỌC BỔNG MERIT KỲ THÁNG 9/2023 TẠI TRƯỜNG BOSWORTH INDEPENDENT SCHOOL

Giá trị: Up to 50%

GPA 85% - Tiếng Anh IELTS 6.0 +

Phỏng vấn + bài test

University of Liverpool Cấp học Điều kiện University of Liverpool

University of Liverpool International College (UoLIC) Excellence Scholarship

Giá trị: £5,000

GPA 7.5

Học bổng du học Anh bậc Đại học - Cao Đẳng

University of Plymouth Cấp học Điều kiện University of Plymouth

International Partner Scholarship

Giá trị: Up to 9.900GBP

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Carnegie Sports Scholarship (Undergraduate)

Giá trị: 6,000

Dean's Undergraduate Scholarship

Giá trị: 6,000

GPA > 7.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

University of Glasgow Cấp học Điều kiện University of Glasgow

Glasgow International College Pathway Scholarship

Giá trị: 20,000 GBP

Newcastle University Cấp học Điều kiện Newcastle University

Học bổng chuyển tiếp (Progression scholarship) dành cho sinh viên Việt Nam

Giá trị: £8,000

Học bổng du học Anh bậc Thạc sỹ và sau Đại học

University of Plymouth Cấp học Điều kiện University of Plymouth

International Partner Scholarship

Giá trị: Up to 9.900GBP

Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University) Cấp học Điều kiện Leeds Beckett University (Leeds Metropolitan University)

Dean Postgraduate Scholarship

Giá trị: 50% học phí

GPA 7/10 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Leeds School of Arts Scholarship

Giá trị: 50% học phí

GPA > 8.0 - Tiếng Anh 6.5 with no skill below 6.0

Carnegie Sports Scholarship (Postgraduate)

Giá trị: 50% học phí

University of Hertfordshire Cấp học Điều kiện University of Hertfordshire

Super Early Bird Discount (EBD)

Giá trị: £2,000

Áp dụng cho kỳ nhập học tháng 9/2024