Học bổng du học UK

Tên trường Học bổng Giá trị Điều kiện Chi tiết

The University of Northampton

International Scholarship for Foundation Student

50% học phí

Sinh viên Foundation có cơ hội dành được học bổng 50% khi lên năm nhất Đại học, và 2 năm tiếp theo sẽ được học bổng 30% học phí

Chi tiết

The University of Northampton

International Scholarship

30% học phí

GPA 8.0

Học Direct, duy trì điểm C trở lên trong quá trình học

Chi tiết

The University of Northampton

Vietnam Scholarship

50% học phí

GPA 2.5

Chi tiết

Queen's University Belfast

Vice-Chancellor’s International Attainment

100% học phí

Chi tiết

Bournemouth University

Executive’s Dean khoa Kinh doanh

50% học phí

Chi tiết

Bournemouth University

Academic Excellence

£3,500

GPA 7.0

Chi tiết

University of Exeter

INTO Exeter Foundation Progression Scholarships - 2020/21

1,500

Học bổng trị giá £1,500 mỗi năm

GPA Duy trì điểm tổng kết 70% cho các năm học

Chi tiết

University of Exeter

INTO Exeter Foundation Progression Scholarships - 2020/21

7,500

GPA Điểm tổng kết chương trình Foundation 75% (tương đương với A*AA) - Tiếng Anh Điểm tổng kết tiếng Anh 65%

Lựa chọn Exeter là Firm choice trong hồ sơ UCAS

Chi tiết

University of Exeter

INTO Exeter Foundation Progression Scholarships - 2020/21

5,000

GPA Điểm tổng kết chương trình Foundation 70% (tương đương với AAA) - Tiếng Anh Điểm tổng kết tiếng Anh 65%

Lựa chọn Exeter là Firm choice trong hồ sơ UCAS

Chi tiết

University of Gloucestershire

Học bổng Post Graduate Merit

50% học phí

Tiếng Anh 6.0 không band nào dưới 5.5

Chi tiết

Học bổng Excellent Performance

£3000

£3000/năm

Có thư chấp nhận học của trường

Chi tiết

Học bổng Early Payment

từ £400 đến £1,000

Thanh toán học phí sớm sẽ được chiết khấu từ £400 đến £1,000

Chi tiết

Anglia Ruskin University

International Merit

Lên đến £2,000

Bằng Đại học 2:1: £2,000 Bằng Đại học 2:2: £1,000

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.5

Dành cho sinh viên học tại campus Cambridge và Chelmsford

Chi tiết

Anglia Ruskin University

International Excellence

4000

GPA 8.0

Dành cho sinh viên học tại campus Cambridge và Chelmsford

Chi tiết

Anglia Ruskin University

Học bổng MBA

4000

£4,000 cho khóa 1 năm và £2,000 cho khóa 2 năm (khóa 2 năm có work placement)

Chi tiết

Bellerbys College

A-Level Scholarship

50%

Chi tiết

Bellerbys College

A-Level Scholarship

70%

Chi tiết

Bellerbys College

A-Level Scholarship

40%

Chi tiết

Bellerbys College

A-Level Scholarship

20%

Chi tiết

Bellerbys College

GCSE Pathway Scholarship

70%

Chi tiết