Học bổng du học Anh

Học bổng du học Anh bậc Trung học

d’Overbroeck’s College Cấp học Điều kiện d’Overbroeck’s College

Tennis Academy Scholarship

Giá trị: 10-25% tution fee

Principals Award

Giá trị: 10-20% tuition fee

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Critical Thinking

Giá trị: $ 600

Abbey DLD Cấp học Điều kiện Abbey DLD

ALPHA SCHOLARS PROGRAMME

Giá trị: 50% tuition fee

Adcote School Cấp học Điều kiện Adcote School

Adcote School

Giá trị: 50%

Học bổng du học Anh bậc Đại học - Cao Đẳng

Newcastle University London Cấp học Điều kiện Newcastle University London

International Foundation Scholarship

Giá trị: 10,000 - 20,000

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

Keele International Excellence Scholarship (UG)

Giá trị: £2,500/năm

University of Sunderland Cấp học Điều kiện University of Sunderland

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £900 - £1.400

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £1.400 - £1.400

Staffordshire University Cấp học Điều kiện Staffordshire University

Smart Scholarship

Giá trị: £2000

Học bổng du học Anh bậc Thạc sỹ và sau Đại học

University of the Arts, London Cấp học Điều kiện University of the Arts, London

UAL International Post

Giá trị: £5,000

Keele University Cấp học Điều kiện Keele University

Full Time MBA Scholarship

Giá trị: £3,000 - £5,000

International Excellence Scholarship

Giá trị: up to £5,000

University of Sunderland Cấp học Điều kiện University of Sunderland

Alumni Loyalty Scheme 2022/23

Giá trị: Miễn 20% toàn bộ học phí

International Scholarship 2022/23

Giá trị: £900 - £1.400