Thành phố Ware, England, UK

Thành phố Ware, England, UK

Giới thiệu | Các trường

Cách London 55' đi tầu về phía Nam. 18.800 dân

Ware là thị trấn ở Hertfordshire, gần với thị trấn hạt Hertford. Thị trấn nằm trên đường A10 bắc-nam được chia sẻ một phần với A414 đông-tây (đối với Hertford ở phía tây và Harlow về phía đông). Đây cũng là một giáo xứ dân sự ở quận East Hertfordshire. Prime Meridian đi về phía đông của Ware.

Ware là một thị trấn có khoảng 18.800 người ở East Hertfordshire

Các trường tại Ware

Các thành phố lân cận Ware