Thành phố Bradford, England, UK

Thành phố Bradford, England, UK

Giới thiệu | Các trường

300.000 dân, cách Leeds 23' đi tàu, Bradford trong nhiều thống kê được tính chung với vùng Leeds-Bradford