Thành phố Brockville, Ontario, Canada

Thành phố Brockville, Ontario, Canada

Giới thiệu | Các trường

Thành phố này được biết đến với cái tên cũ 1000 Islands, hay tên cũ Elizabethtown. Cách Toronto khoảng hơn 300km ven hồ về phía đông chếch bắc

Brockville cách Ottawa thủ đô Canada chỉ khoảng hơn 100km

Các thành phố lân cận Brockville