Học bổng du học Canada

Tên trường Học bổng Giá trị Điều kiện Chi tiết

ILAC

Health Care Administration Diploma Scholarship

$10,000

Có bằng cấp liên quan hoặc kinh nghiệm làm việc tương đương trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe

Chi tiết

Lakehead University

International Entrance Scholarships

$ 30,000

Học bổng tuyển sinh quốc tế của Lakehead University công nhận thành tích học tập của sinh viên quốc tế tham gia vào các nghiên cứu đại học toàn thời gian. Học sinh được tự động xem xét, không cần xin học bổng!

Chi tiết

University of Canada West

Học bổng dành cho sinh viên Việt Nam

Lên đến CAD $18,900

Tiếng Anh 7.0

Có Thư xin học bổng

Chi tiết

Yorkville University

Scholarship of University of Yorkville

$ 10,000

GPA 6.0 - Tiếng Anh IELTS 6.0 không có kỹ năng nào dưới 5.5 hoặc TOEFL 78.0 không có kỹ năng nào dưới 18.0

Chi tiết

Nipissing University

President’s Scholarship of Nipissing University

$3000/năm

GPA trên 90%

Chi tiết

University of Canada West

UCW - MBA Excellence Scholarship for Continuing Students

$ 2,000

GPA 3,60

Sinh viên trong nước và quốc tế hiện tại trong chương trình MBA; Sinh viên đã nhân học bổng đầu vào đủ điều kiện.

Chi tiết

University of Canada West

UCW - Southeast Asia (SEA) Regional Grant

$ 18,900

Chi tiết

University of Canada West

UCW - MBA Foundation Study Grant

$ 6,500

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân; Hoàn thành chương trình MBA Foundation và chương trình cấp bằng MBA

Chi tiết

University of Canada West

UCW - Scholarships for Academic Excellence

$ 10,000

Chi tiết

University of Canada West

UCW - Scholarships for Academic Excellence

$ 10,000-$ 20,000

Chi tiết

University of Canada West

UCW - International Student Leaders Award

12,000 CAD

Có mẫu đơn xin hoc bổng và hoàn thành giải thưởng; Tuyên bố cá nhân

Chi tiết

Laurentian University

Entrance Scholarship

$15,000/năm

GPA 90+

Chi tiết

Laurentian University

Entrance Scholarship

$10,000/năm

GPA 80 -89.99

Chi tiết

MacEwan University

Entrance Scholarship

$12,000

GPA 95+

Chi tiết

MacEwan University

Entrance Scholarship

$10,000

GPA 90-94.99

Chi tiết

MacEwan University

Entrance Scholarship

$8,000

GPA 85-89.99

Chi tiết

MacEwan University

Entrance Scholarship

$6,000

GPA 80-84.99

Chi tiết

Durham College

Entrance Award for Honours Bachelor of Health Care Technology Management

2.500 CAD

Chi tiết

Brock University

Học bổng đại sứ

Lên đến $16,000

GPA 9.3 trở lên

Quay video giới thiệu bản thân thể hiện kỹ năng thuyết trình và ngoại ngữ

Chi tiết

Brock University

Học bổng thị trường mới nổi

Lên đến $4,000

Chi tiết