Học bổng du học Canada

Tên trường Học bổng Cấp học Giá trị Điều kiện

Sault College

Sault College Scholarship

Diploma Advance Diploma Bachelor Post Graduate Master CAD 2,500

1250 CAD/môt học kì

Tiếng Anh 6.0 tất cả các band

Comox Valley School District (School District No. 71)

Entrance Scholarship

High School $ 500

GPA 8.0 - Tiếng Anh 8.0

University of Fraser Valley.

British Columbia High School Entrance Scholarships

Bachelor $ 5,000

University of Fraser Valley.

International Regional Entrance Scholarships

Bachelor $ 5,000

University of Fraser Valley.

International Excellence Entrance Scholarships

Bachelor $ 10,000

Kingsway Academy

Học bổng đầu vào

High School $2,000-$5,000 CAD

70% - 75%: CAD 2,000\r\n76% - 80%: CAD 3,000\r\n81% - 90%: CAD 4,000\r\n96% trở lên: CAD 5,000

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Entrance Scholarship

Bachelor 65% - 75% học phí

GPA A

SAT

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Entrance Scholarship

Bachelor 15% học phí

University of Prince Edward Island (UPEI)

Guaranteed Scholarships

Bachelor $500- $3,000

Xét dựa theo GPA học sinh đạt được trong quá trình học Đại học ở UPEI

GPA 8.0 trở lên

University of Prince Edward Island (UPEI)

Entrance scholarships

Bachelor $1,000 to $3,000

Học bổng được trừ thẳng vào học phí của học sinh

GPA 90% trở lên, thuộc Top 5% -10% của trường - Tiếng Anh 6.5 trở lên

Confederation College

Học bổng $1,500

GPA 8.0

Bài luận 300 từ

Confederation College

Học bổng $500

Diploma

GPA 7.0- 8.0

Humber College

Học bổng dành cho sinh viên bậc cử nhân

Bachelor 1,500-4,000 CAD

GPA càng nhiều thì giá trị học bổng càng lớn Được renew khi GPA trên 8.0

GPA 75%

Học sinh tốt nghiệp 12

Humber College

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế

Diploma Advance Diploma Bachelor Post Graduate Master 1000-5000 CAD

GPA 75%

Hoạt động cộng đồng, bài luận, CV, Thư giới thiệu

TIA - Toronto International Academy

Entrance Scholarship

High School $1,000 - $5,000

GPA Tối thiểu 7,5 trở lên

Thư xin học bổng, Thư giới thiệu, Phỏng vấn với trường

J. Addision.

Học bổng Vietnamese Student Bursary

4,000 CAD

Học bổng được renew hàng năm Có thể nhận đồng thời với học bổng Language Proficiency Scholarship

GPA Trên 6.0

J. Addision.

Học bổng Language Proficiency Scholarship

High School 1,500 CAD

Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên

St. Francis Xavier University

International Entrance Scholarship

Bachelor $10,000

$10,000 cho 4 năm học

GPA 90% trở lên - Tiếng Anh IELTS 6.5 không band nào dưới 6.0

St. Francis Xavier University

International Entrance Scholarship

Bachelor $5000

Học bổng $5000 cho 4 năm học

GPA 85% trở lên - Tiếng Anh IELTS 6.5 không band nào dưới 6.0

Glenlyon Norfolk School

Entrance Scholarship

High School Lên đến $5,000

Dành cho năm đầu tiên