Học bổng du học Canada

Tên trường Học bổng Cấp học Giá trị Điều kiện

Confederation College

Học bổng $1,500

GPA 8.0

Bài luận 300 từ

Confederation College

Học bổng $500

Diploma

GPA 7.0- 8.0

Humber College

Học bổng dành cho sinh viên bậc cử nhân

Bachelor 1,500-4,000 CAD

GPA càng nhiều thì giá trị học bổng càng lớn Được renew khi GPA trên 8.0

GPA 75%

Học sinh tốt nghiệp 12

Humber College

Học bổng đầu vào dành cho sinh viên quốc tế

Diploma Advance Diploma Bachelor Post Gradutate Master 1000-5000 CAD

GPA 75%

Hoạt động cộng đồng, bài luận, CV, Thư giới thiệu

TIA - Toronto International Academy

Entrance Scholarship

High School $1,000 - $5,000

GPA Tối thiểu 7,5 trở lên

Thư xin học bổng, Thư giới thiệu, Phỏng vấn với trường

J. Addision.

Học bổng Vietnamese Student Bursary

4,000 CAD

Học bổng được renew hàng năm Có thể nhận đồng thời với học bổng Language Proficiency Scholarship

GPA Trên 6.0

J. Addision.

Học bổng Language Proficiency Scholarship

High School 1,500 CAD

Tiếng Anh IELTS 5.5 trở lên

St. Francis Xavier University

International Entrance Scholarship

Bachelor $10,000

$10,000 cho 4 năm học

GPA 90% trở lên - Tiếng Anh IELTS 6.5 không band nào dưới 6.0

St. Francis Xavier University

International Entrance Scholarship

Bachelor $5000

Học bổng $5000 cho 4 năm học

GPA 85% trở lên - Tiếng Anh IELTS 6.5 không band nào dưới 6.0

Glenlyon Norfolk School

Entrance Scholarship

High School Lên đến $5,000

Dành cho năm đầu tiên

University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào Post-Diploma Awards

Bachelor 300- 2000 CAD

University of Lethbridge

Học bổng New Transfer/ Collaborative

Bachelor 300- 2000 CAD

Cho các sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 24,0 credit trong 1 chương trình post-secondary. Chương trình này phải được phép chuyển tiếp vào uLethbridge. Điểm trung bình tối thiểu có thể transfer được yêu cầu 3,5 cho học bổng và 3.0 cho giải thưởng

GPA 3.0/4.3

University of Lethbridge

Giải thưởng Grade 11 Merit Awards

Bachelor 500- 800 CAD

University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào High School Awards

Bachelor 6.000 CAD

University of Lethbridge

Giải thưởng đầu vào Leadership Awards

Bachelor 5.000 CAD

University of Lethbridge

Học bổng Board of Governors’ Relocation Scholarship

Bachelor 500 CAD

GPA 8.0

University of Lethbridge

Học bổng Board of Governors’ Admission Scholarship

Bachelor 1.000 CAD

GPA 8.0

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Principal’s Scholarship 

High School 300- 500 CAD

GPA 85%

Columbia Academy (Downtown Vancouver)

Special Talents Scholarship

High School 1.000- 5.000 CAD

GPA 85%

Học sinh nằm trong Top 3 trong một cuộc thi cấp tỉnh, quốc gia hoặc quốc tế.

Pickering College

GLOBAL LEADERSHIP PROGRAM SCHOLARSHIP

High School Lên đến CAD 100,000

CAD 25,000/năm

GPA 8.5 trở lên