Học bổng du học Canada

Học bổng du học Canada bậc Trung học

TIA - Toronto International Academy Cấp học Điều kiện TIA - Toronto International Academy

Graduate Scholarship

Giá trị: 1,000 - 50,000 CAD

Sau tốt nghiệp lớp 12 có điểm cao và học lực giỏi, xuất sắc

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Creativity

Giá trị: $ 600

OCSB International Student Program Award For Collaboration

Giá trị: $ 600

OCSB International Student Program Award For Communication

Giá trị: $ 600

OCSB International Student Program Award For Character

Giá trị: $ 600

Học bổng du học Canada bậc Đại học - Cao Đẳng

Toronto Metropolitan University ( Ryerson University ) Cấp học Điều kiện Toronto Metropolitan University ( Ryerson University )

TMUIC Exclusive Scholarship Opportunity

Giá trị: Up to $4,000 CAD

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

Niagara Entrance scholarships

Giá trị: $2,000 - 20,000 CAD

GPA 7.8+ - Tiếng Anh 6.0+

Wilfrid Laurier University Cấp học Điều kiện Wilfrid Laurier University

Laurier Scholar

Giá trị: up to $40,000

Inspiring Liven Scholarship

Giá trị: $2,000 - $4,000

Entrance Scholarship based on GPA

Giá trị: 1,000 - 4,000

GPA 8,0

Học bổng du học Canada bậc Thạc sỹ và sau Đại học

Niagara College Cấp học Điều kiện Niagara College

Niagara Entrance scholarships

Giá trị: $2,000 - 20,000 CAD

GPA 7.8+ - Tiếng Anh 6.0+

Northern College Cấp học Điều kiện Northern College

Role Model Award

Giá trị: $ 500

Ottawa Catholic School Board Cấp học Điều kiện Ottawa Catholic School Board

OCSB International Student Program Award For Citizenship

Giá trị: $600

Western University Cấp học Điều kiện Western University

International Presidents Entrance Scholarship

Giá trị: $50,000

Centennial College Cấp học Điều kiện Centennial College

Học bổng Loyalty

Giá trị: 3.000