Học bổng du học Canada

Học bổng du học Canada bậc Trung học

Saanich International Student School District No. 63 Cấp học Điều kiện Saanich International Student School District No. 63

Học bổng 50% học phí

Giá trị: 50%

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.0

UIS - Urban International School Cấp học Điều kiện UIS - Urban International School

Entrance Scholarship

Giá trị: 2000

GPA 8.0 - Tiếng Anh Không yêu cầu

Học bổng áp dụng cho học sinh đăng ký kỳ nhập học từ 01/2021 - 01/2022

St. George Academy Toronto High School Cấp học Điều kiện St. George Academy Toronto High School

Entrance Scholarship

Giá trị: CAD 3.000 - 8.000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Comox Valley School District (School District No. 71) Cấp học Điều kiện Comox Valley School District (School District No. 71)

Entrance Scholarship

Giá trị: $ 500

GPA 8.0 - Tiếng Anh 8.0

Kingsway Academy Cấp học Điều kiện Kingsway Academy

Học bổng đầu vào

Giá trị: $2,000-$5,000 CAD

Học bổng du học Canada bậc Đại học - Cao Đẳng

Western University Cấp học Điều kiện Western University

International Scholarship

Giá trị: $2,000

GPA 90% trở lên

Provosts International Admission Scholarship

Giá trị: $5,000

GPA 90% trở lên

Presidents International Admission Scholarship

Giá trị: $25,000

GPA 90% trở lên

Western Admission Scholarship

Giá trị: $2,500

GPA 90-91,9%

Western Scholarship of Distinction

Giá trị: $3,500

GPA 92-100%

Học bổng du học Canada bậc Thạc sỹ và sau Đại học

Western University Cấp học Điều kiện Western University

International Presidents Entrance Scholarship

Giá trị: $50,000

Centennial College Cấp học Điều kiện Centennial College

Học bổng Loyalty

Giá trị: 3.000

Brock University Cấp học Điều kiện Brock University

International Curriculum Award

Giá trị: $1.000

GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học

Sault College Cấp học Điều kiện Sault College

Sault College Scholarship

Giá trị: CAD 2,500

Tiếng Anh 6.0 tất cả các band

Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus Cấp học Điều kiện Fairleigh Dickinson University FDU - Vancouver Campus

Graduate Scholarships

Giá trị: $1,000 to $10,000