các Trường Trung học Canada (74)

Braemar College

Braemar College

Toronto, Ontario, Canada.

Trường nằm tại Trung tâm Toronto chỉ với 5 phút đi bộ tới tháp CN Tower
Calgary Board of Education - CBE

Calgary Board of Education - CBE

Calgary, Alberta, Canada

Public | Dayschool | Coed

12.500 CAD

CIC - Columbia International College.

CIC - Columbia International College.

Trường Boarding lớn nhất Canada

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

36.809 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở boarding

Great Lakes College of Toronto

Great Lakes College of Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

28.500 CAD

DELTASD - Delta School District No. 37

DELTASD - Delta School District No. 37

Delta, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.000 CAD

Toronto District School Board (TDSB)

Toronto District School Board (TDSB)

Hội đồng trường công lập lớn nhất Canada

Toronto, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.000 CAD

Burnaby School District

Burnaby School District

Burnaby, BC, Canada

Public | Dayschool

14.000 CAD

New Brunswick French International Student Program (NBFISP)

New Brunswick French International Student Program (NBFISP)

Fredericton, New Brunswick, Canada

Public | Dayschool

9.950 CAD

Vancouver School Board

Vancouver School Board

Vancouver, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.500 CAD

York Regional District School Board

York Regional District School Board

Aurora, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.750 CAD

New Brunswick International Student Program (NBISP)

New Brunswick International Student Program (NBISP)

Fredericton, New Brunswick, Canada

Public | Dayschool | Coed

10.000 CAD

FieldStone Kings College

FieldStone Kings College

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

35.035 CAD

Willowdale High School

Willowdale High School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

24.400 CAD

Urban International School

Urban International School

Toronto, Ontario, Canada

Private | Coed

14.800 CAD

Hamilton-Wentworth District School Board.

Hamilton-Wentworth District School Board.

Hamilton CA, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

12.300 CAD

Bodwell High School

Bodwell High School

Vancouver, BC, Canada

Private | Boarding | Coed

49.375 CAD

TIA - Toronto International Academy

TIA - Toronto International Academy

Mississauga, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

16.800 CAD

NSISP - Nova Scotia International Student Program

NSISP - Nova Scotia International Student Program

Halifax, Nova Scotia, Canada

Public | Dayschool

9.000 CAD

Urban International School

Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.