các Trường Trung học Canada (113)

DELTASD - Delta School District No. 37

DELTASD - Delta School District No. 37

Delta, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.500 CAD

Burnaby School District

Burnaby School District

Burnaby, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.500 CAD

Calgary Board of Education - CBE

Calgary Board of Education - CBE

Calgary, Alberta, Canada

Public | Dayschool | Coed

12.500 CAD

Southern Ontario Collegiate

Southern Ontario Collegiate

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

28.505 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở homestay

CIC - Columbia International College.

CIC - Columbia International College.

Trường Boarding lớn nhất Canada

Hamilton CA, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

43.785 CAD Đã bao gồm chi phí ăn ở boarding

Vancouver School Board (VSB)

Vancouver School Board (VSB)

Vancouver, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.000 CAD

Toronto District School Board (TDSB)

Toronto District School Board (TDSB)

Hội đồng trường công lập lớn nhất Canada

Toronto, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

16.000 CAD

Great Lakes College of Toronto

Great Lakes College of Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

18.900 CAD Cho 10 môn học

New Brunswick French International Student Program (NBFISP)

New Brunswick French International Student Program (NBFISP)

Fredericton, New Brunswick, Canada

Public | Dayschool

9.950 CAD

York Regional District School Board

York Regional District School Board

Aurora, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

14.750 CAD

New Brunswick International Student Program (NBISP)

New Brunswick International Student Program (NBISP)

Fredericton, New Brunswick, Canada

Public | Dayschool | Coed

10.000 CAD

FieldStone Kings College

FieldStone Kings College

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

35.035 CAD

CEPEO - Ottawa (Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario)

CEPEO - Ottawa (Conseil des écoles publiques de l'Est de l'Ontario)

Ottawa, Ontario, Canada

Public | Dayschool | Coed

Braemar College

Braemar College

Trường trung tâm Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Private | Dayschool | Coed

16.400 CAD

Collegiate of Winnipeg (High school)

Collegiate of Winnipeg (High school)

Winnipeg, Manitoba, Canada

Private | Dayschool | Coed

15.300 CAD

Bronte College

Bronte College

Mississauga, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

19.800 CAD

William Academy

William Academy

Ngôi trường tư thục chất lượng hàng đầu Canada

Scarborough, Ontario, Canada

Private | Boarding | Coed

19.800 CAD

Surrey Board of Education District School no.36

Surrey Board of Education District School no.36

Surrey CA, BC, Canada

Public | Dayschool | Coed

15.700 CAD

UIS - Urban International School

UIS - Urban International School

Toronto, Ontario, Canada.