các Trường Cao đẳng Canada (70)

Keyano College

Keyano College

Alberta, Canada

Public

13.000 CAD

Lethbridge College

Lethbridge College

Lethbridge, Alberta, Canada

Private

CEGEP GIM

CEGEP GIM

Montreal, Quebec, Canada

Public

13 CAD

Seneca College

Seneca College

Toronto, Ontario, Canada

Public

15.000 CAD

Durham College

Durham College

Oshawa, Ontario, Canada

Public

13.322 CAD

Fanshawe College

Fanshawe College

London CA, Ontario, Canada

Public

16.347 CAD

George Brown College

George Brown College

Toronto, Ontario, Canada

Public

15.190 CAD

Humber College

Humber College

Sống tại Toronto, học tập tại Humber College

Toronto, Ontario, Canada

Public

16.099 CAD

Douglas College

Douglas College

New Wesminster, BC, Canada

Public

18.360 CAD 612 CAD/ tín chỉ, 30 tín chỉ/ năm

Sault College

Sault College

Sault Ste.Marie, Ontario, Canada

Public

16.000 CAD

Vancouver Community College (VCC)

Vancouver Community College (VCC)

Vancouver, BC, Canada

Public

17.120 CAD Chưa bao gồm các phụ phí khác

Selkirk College

Selkirk College

Castlegar, BC, Canada

Public

11.890 CAD

SAIT (Southern Alberta Institute of Technology)

SAIT (Southern Alberta Institute of Technology)

Học viện công nghệ tốt nhất Canada

Calgary, Alberta, Canada

Public

14.000 CAD

Lasalle College Vancouver

Lasalle College Vancouver

Trường cũ The Art Institute of Vancouver

Vancouver, BC, Canada

Private

16.500 CAD

Red River College

Red River College

Winnipeg, Manitoba, Canada

Public

17.000 CAD

Confederation College

Confederation College

Thunder Bay, Ontario, Canada

Public

15.579 CAD học phí dao động từ 15.579 -21.177 CAD

Langara College

Langara College

Vancouver, BC, Canada

Public

17.700 CAD