các Trường Cao đẳng Canada (34)

Seneca College

Seneca College

Toronto, Ontario, Canada

Public

15.000 CAD

Selkirk College

Selkirk College

Castlegar, BC, Canada

Public

11.000 CAD

Fanshawe College

Fanshawe College

London CA, Ontario, Canada

Public

13.000 CAD

Durham College

Durham College

Oshawa, Ontario, Canada

Public

13.098 CAD

Douglas College

Douglas College

New Wesminster, BC, Canada

Public

17.400 CAD 580 CAD/ tín chỉ, 30 tín chỉ/ năm

George Brown College

George Brown College

Toronto, Ontario, Canada

Public

14.992 CAD

Humber College

Humber College

Toronto, Ontario, Canada

Public

15.000 CAD Học phí tùy thuộc vào từng ngành

SAIT (Southern Alberta Institute of Technology)

SAIT (Southern Alberta Institute of Technology)

Học viện công nghệ tốt nhất Canada

Calgary, Alberta, Canada

Public

14.000 CAD

Langara College

Langara College

Vancouver, BC, Canada

Public

17.700 CAD

LaSalle College Montreal

LaSalle College Montreal

Montreal, Quebec, Canada

Private

13.000 CAD

BCIT - British Columbia Institute of Technology

BCIT - British Columbia Institute of Technology

Burnaby, BC, Canada

Public

19.281 CAD

Sheridan College

Sheridan College

Oakville, Ontario, Canada

Public

17.500 CAD Học phí cho chương trình đại học: 23.000 CAD/năm

Centennial College

Centennial College

Toronto, Ontario, Canada

Public

14.000 CAD

North Island College NIC

North Island College NIC

Courtenay, BC, Canada

Public

12.730 CAD

Sault College

Sault College

Sault Ste.Marie, Ontario, Canada

Public

16.000 CAD

Cambrian College

Cambrian College

Sudbury, Ontario, Canada

Public

15.000 CAD

Assiniboine Community College

Assiniboine Community College

Brandon, Manitoba, Canada

15.000 CAD

Northern College

Northern College

Timmins, Ontario, Canada

Public

15.000 CAD