các Trường Cao đẳng Canada (43)

Seneca College

Seneca College

Toronto, Ontario, Canada

Public

15.000 CAD

SAIT (Southern Alberta Institute of Technology)

SAIT (Southern Alberta Institute of Technology)

Học viện công nghệ tốt nhất Canada

Calgary, Alberta, Canada

Public

14.000 CAD

Douglas College

Douglas College

New Wesminster, BC, Canada

Public

17.400 CAD 580 CAD/ tín chỉ, 30 tín chỉ/ năm

Fanshawe College

Fanshawe College

London CA, Ontario, Canada

Public

13.000 CAD

George Brown College

George Brown College

Toronto, Ontario, Canada

Public

14.992 CAD

Humber College

Humber College

Toronto, Ontario, Canada

Public

15.000 CAD

Selkirk College

Selkirk College

Castlegar, BC, Canada

Public

11.000 CAD

Durham College

Durham College

Oshawa, Ontario, Canada

Public

13.098 CAD

Langara College

Langara College

Vancouver, BC, Canada

Public

17.700 CAD

Sheridan College

Sheridan College

Oakville, Ontario, Canada

Public

18.000 CAD Học phí cho chương trình đại học: 23.000 CAD/năm

North Island College NIC

North Island College NIC

Courtenay, BC, Canada

Public

12.730 CAD

Centennial College

Centennial College

Toronto, Ontario, Canada

Public

14.000 CAD

LaSalle College Montreal

LaSalle College Montreal

Montreal, Quebec, Canada

Private

13.000 CAD

BCIT - British Columbia Institute of Technology

BCIT - British Columbia Institute of Technology

Burnaby, BC, Canada

Public

19.281 CAD

Toronto Film School

Toronto Film School

Toronto, Ontario, Canada

Private

35.044 CAD

Conestoga College

Conestoga College

Waterloo, Ontario, Canada

Public

13.500 CAD

Columbia College

Columbia College

Vancouver, BC, Canada

Public

16.050 CAD

Lasalle College Vancouver

Lasalle College Vancouver

Trường cũ The Art Institute of Vancouver

Vancouver, BC, Canada

Private

16.500 CAD