các Trường Cao đẳng Canada (31)

Seneca College

Seneca College

Toronto, Ontario, Canada

Public

15.000 CAD

Fanshawe College

Fanshawe College

London CA, Ontario, Canada

Public

13.000 CAD

Selkirk College

Selkirk College

Castlegar, BC, Canada

Public

11.000 CAD

Durham College

Durham College

Oshawa, Ontario, Canada

Public

13.098 CAD

Douglas College

Douglas College

New Wesminster, BC, Canada

Public

17.400 CAD 580 CAD/ tín chỉ, 30 tín chỉ/ năm

George Brown College

George Brown College

Toronto, Ontario, Canada

Public

14.992 CAD

Humber College

Humber College

Toronto, Ontario, Canada

Public

15.000 CAD Học phí tùy thuộc vào từng ngành

SAIT (Southern Alberta Institute of Technology)

SAIT (Southern Alberta Institute of Technology)

Học viện công nghệ tốt nhất Canada

Calgary, Alberta, Canada

Public

14.000 CAD

Langara College

Langara College

Vancouver, BC, Canada

Public

17.700 CAD

King's University College at Western University Canada

King's University College at Western University Canada

London CA, Ontario, Canada

Public

28.000 CAD

Okanagan College

Okanagan College

Kelowna, BC, Canada

Public

13.000 CAD

BCIT - British Columbia Institute of Technology

BCIT - British Columbia Institute of Technology

Burnaby, BC, Canada

Public

19.281 CAD

Saskatchewan Polytechnic  

Saskatchewan Polytechnic  

Saskatoon, Saskatchewan, Canada

Public

13.000 CAD

Lasalle College Vancouver

Lasalle College Vancouver

Vancouver, BC, Canada

Private

16.500 CAD

LaSalle College Montreal

LaSalle College Montreal

Montreal, Quebec, Canada

Private

13.000 CAD

Vancouver Film School (VFS)

Vancouver Film School (VFS)

Vancouver, BC, Canada

Private

16.416 CAD

Bow Valley College

Bow Valley College

Calgary, Alberta, Canada

Public

14.500 CAD

Canadore College

Canadore College

North Bay, Ontario, Canada

Public

14.000 CAD