các Trường Đại học Canada (82)

Simon Fraser University (SFU)

Simon Fraser University (SFU)

Engaging the World

Burnaby, BC, Canada

Public

50.941 CAD

University of Toronto

University of Toronto

Toronto, Ontario, Canada

Public

61.720 CAD

Cape Breton University (CBU)

Cape Breton University (CBU)

Sydney Ca, Nova Scotia, Canada

Public

21.940 CAD khoảng 32.490 CAD dành cho sau đại học tùy ngành mà sinh viên chọn

Brandon University

Brandon University

Brandon, Manitoba, Canada

Public

18.399 CAD

Algoma University

Algoma University

Sault Ste.Marie, Ontario, Canada

Public

21.522 CAD

Capilano University

Capilano University

North Vancouver, BC, Canada

Public

19.000 CAD

 Ontario Tech University

Ontario Tech University

Tên cũ: UOIT

Oshawa, Ontario, Canada

Public

19.167 CAD

Mount Allison University

Mount Allison University

Sackville, New Brunswick, Canada

Public

19.620 CAD

University of Prince Edward Island (UPEI)

University of Prince Edward Island (UPEI)

Charlottetown, Prince Edward Island, Canada

Public

14.838 CAD

Lakehead University

Lakehead University

Thunder Bay, Ontario, Canada

Public

29.355 CAD

Brock University

Brock University

St. Catharines, Ontario, Canada

Public

38.560 CAD

Saint Mary's University

Saint Mary's University

Halifax, Nova Scotia, Canada

Public

20.341 CAD

University of Canada West

University of Canada West

Vancouver, BC, Canada

Private

18.900 CAD

Dalhousie University

Dalhousie University

Halifax, Nova Scotia, Canada

Public

20.000 CAD

University of New Brunswick (UNB)

University of New Brunswick (UNB)

Fredericton, New Brunswick, Canada

Public

17.000 CAD

Emily Carr University

Emily Carr University

Vancouver, BC, Canada

Public

18.340 CAD

University of Victoria

University of Victoria

Victoria, BC, Canada

Public

31.722 CAD

York University

York University

Toronto, Ontario, Canada

Public

32.397 CAD