các Trường Đại học Canada (55)

Burman University

Burman University

Alberta, Canada

Public

26.000 CAD Bao gồm đầy đủ 10 khóa học (30 tín chỉ), kế hoạch quán ăn cơ bản, phòng đôi trong ký túc xá, sách giáo khoa và bảo hiểm y tế bổ sung.

Nova Scotia College of Art and Design

Nova Scotia College of Art and Design

Halifax, Nova Scotia, Canada

Public

5.446 CAD

University of Canada West

University of Canada West

Vancouver, BC, Canada

Private

18.900 CAD

Capilano University

Capilano University

North Vancouver, BC, Canada

Public

19.000 CAD

Brandon University

Brandon University

Brandon, Manitoba, Canada

Public

14.000 CAD

Simon Fraser University (SFU)

Simon Fraser University (SFU)

Engaging the World

Burnaby, BC, Canada

Public

29.777 CAD Học phí cho 30 tín chỉ/1 năm

Lakehead University

Lakehead University

Thunder Bay, Ontario, Canada

Public

24.000 CAD

Mount Allison University

Mount Allison University

Sackville, New Brunswick, Canada

Public

Ambrose University

Ambrose University

Calgary, Alberta, Canada

Private

18.888 CAD (năm)

Bishop's University

Bishop's University

Sherbrooke, Quebec, Canada

Public

19.060 CAD

Concordia University

Concordia University

Montreal, Quebec, Canada

Public

20.570 CAD

Brock University

Brock University

St. Catharines, Ontario, Canada

Public

25.000 CAD

BRESCIA UNIVERSITY COLLEGE

BRESCIA UNIVERSITY COLLEGE

London CA, Ontario, Canada

Public

30.000 CAD

University of Waterloo

University of Waterloo

Waterloo, Ontario, Canada

Public

35.300 CAD

Queen's University

Queen's University

Public

14.346 CAD

University of Saskatchewan

University of Saskatchewan

Saskatoon, Saskatchewan, Canada

Public

18.667 CAD

Dalhousie University

Dalhousie University

Halifax, Nova Scotia, Canada

Public

20.000 CAD