các Trường Đại học Canada (12)

Bishop's University

Bishop's University

Sherbrooke, Quebec, Canada

Public

19.060 CAD

Concordia University

Concordia University

Montreal, Quebec, Canada

Public

20.570 CAD

HEC Montréal

HEC Montréal

Montreal, Quebec, Canada

Public

25.000 CAD

Université de Montréal

Université de Montréal

Montreal, Quebec, Canada

Public

25.684 CAD Tùy ngành và bậc học

McGill University

McGill University

Trường Top Đại học tại Canada

Montreal, Quebec, Canada

Public

26.121 CAD

Université Laval

Université Laval

Trường Đại học Pháp ngữ lâu đời nhất Bắc Mỹ

Quebec city, Quebec, Canada

Public

19.000 CAD

Université de Sherbrooke

Université de Sherbrooke

Sherbrooke, Quebec, Canada

Public

8.710 CAD

École Nationale d’Administration Publique (ENAP)

École Nationale d’Administration Publique (ENAP)

Quebec city, Quebec, Canada

Public

20.000 CAD

Université du Québec à Rimouski

Université du Québec à Rimouski

Public

15.000 CAD Đã bao gồm học phí và phụ phí