các Đại học Ứng dụng Hà Lan (22)

Fontys University of Applied Sciences

Fontys University of Applied Sciences

Eindhoven, Noord-Brabant, Netherlands

10.000 EUR Học phí năm 2019-2020

Hotelschool The Hague

Hotelschool The Hague

The Hague (Den Haag), South Holland, Netherlands

12.493 EUR Học phí năm 2019-2020

Windesheim University of Applied Sciences

Windesheim University of Applied Sciences

Zwolle, Overijssel, Netherlands

7.500 EUR Học phí năm 2019-2020

Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences

Van Hall Larenstein, University of Applied Sciences

Velp, Gelderland, Netherlands

8.750 EUR Học phí năm 2019-2020

HAN University of Applied Sciences

HAN University of Applied Sciences

Arnhem, Gelderland, Netherlands

7.290 EUR Học phí năm 2019-2020

HAS Den Bosch University of Applied Sciences

HAS Den Bosch University of Applied Sciences

Den Bosch, Noord-Brabant, Netherlands

7.500 EUR Học phí năm 2019-2020

NHTV Breda University of Applied Sciences

NHTV Breda University of Applied Sciences

Breda, Noord-Brabant, Netherlands

9.800 EUR Học phí năm 2019-2020

HKU University of the Arts Utrecht

HKU University of the Arts Utrecht

Utrecht city, Utrecht, Netherlands

7.566 EUR Học phí năm 2019-2020

Avans University of Applied Sciences

Avans University of Applied Sciences

Den Bosch, Noord-Brabant, Netherlands

7.969 EUR Học phí năm 2019-2020

HU University of Applied Sciences Utrecht

HU University of Applied Sciences Utrecht

Utrecht city, Utrecht, Netherlands

8.217 EUR Học phí năm 2019-2020

Zuyd University of Applied Sciences

Zuyd University of Applied Sciences

Heerlen, Limburg, Netherlands

Public

7.850 EUR Học phí năm 2019-2020

Amsterdam University of Applied Sciences

Amsterdam University of Applied Sciences

Amsterdam, North Holland, Netherlands

Public

8.234 EUR

HZ University of Applied Sciences

HZ University of Applied Sciences

Flushing, Zeeland, Netherlands

Public

7.750 EUR

Webster University, University of Applied Sciences

Webster University, University of Applied Sciences

Leiden, South Holland, Netherlands

Public

16.200 EUR

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Groningen, Groningen, Netherlands

Public

7.700 EUR

Aeres University of Applied Sciences

Aeres University of Applied Sciences

Almere, Flevoland, Netherlands

Public

6.833 EUR

Wittenborg University

Wittenborg University

Apeldoorn, Gelderland, Netherlands

Private

8.900 EUR

NHL Stenden University of Applied Sciences

NHL Stenden University of Applied Sciences

Leeuwarden, Friesland, Netherlands

Public

8.150 EUR