Học bổng du học Netherlands

Tên trường Học bổng Giá trị Điều kiện Chi tiết

Maastricht University

Maastricht University Holland-High Potential scholarship

29,000 Eur

Chi phí sinh hoạt: 12,350 Eur (cho chương trình 13 tháng) hoặc 23,750 Eur (cho chương trình 25 tháng), Bảo hiểm: 700 Eur, Phí Visa: 171 Eur, Học phí: 13,000 - 15,000 -17,000 tùy ngành học

Top 20 trong số học sinh tốt nghiệp của khoa, ranking cao ở lớp

Chi tiết

Radboud University Nijmegen

ASML Technology Scholarship

5,000 Eur

Hỗ trợ tài chính € 5000/năm cho cả hai năm học Master

GPA 7.5

có nhiều hoạt động ngoại khóa nổi bật

Chi tiết

Radboud University Nijmegen

Radboud Faculty of Arts Study Funds

2500 Eur

Được chia thành 10 lần trong suốt năm học Học bổng sẽ được trao trong suốt quá trình học tập nếu người nhận duy trì được thành tích học tập tốt

Chi tiết

Radboud University Nijmegen

Radboud University Medical Center Study Fund

12,620 Eur

2,060 Eur sẽ trừ vào học phí của trường và 10,620 Eur sẽ gửi học sinh để chi trả phí ăn ở sinh hoạt.

Chi tiết

Radboud University Nijmegen

Holland Scholarship

€5,000

Chỉ nhận được 1 lần duy nhất trong năm đầu tiên và không được kết hợp với học bổng Radboud University

Chi tiết

Radboud University Nijmegen

Radboud Scholarship Programme (RSP)

~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Giảm học phí xuống còn 2,078 Eur và chi trả các chi phí Visa cũng như bảo hiểm

Chi tiết

Radboud University Nijmegen

Orange Tulip Scholarship (OTS)

~7,000 - 9,000 Eur (tùy ngành)

Giảm học phí xuống còn 2,078 Eur, cover chi phí xin Visa, giấy phép cư trú và các loại bảo hiểm

Chi tiết

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Orange Tulip Scholarship (OTS)

2500 Eur (IMC), 3000 Eur (IBS, SSE)

Chi tiết

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Hanze Music Scholarship

2000 - 5000 Eur

Trừ vào chi phí ăn ở

Chi tiết

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Hanze Scholarship

10.000 Eur

Trừ trực tiếp vào chi phí ăn ở

Chi tiết

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Holland Scholarship

5000 Eur

Không trừ vào học phí mà có thể làm một lá thư grant letter để trừ vào chi phí ăn ở

Chi tiết

Wittenborg University

Wittenborg MBA Scholarship

5000 Eur

Dành cho các khóa học MBA

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm, không yêu cầu GMAT or GRE, Bằng ĐH liên quan đến Business, MBA Personal Application letter

Chi tiết

Wittenborg University

Wittenborg University Funds

500 - 3000 Eur

Wittenborg Gold Fund/Scholarship of €1,500 (Fee reduction) Wittenborg Silver Fund/Scholarship of €1,000 (Fee reduction) Wittenborg Bronze Fund/Scholarship of €500 (Fee reduction) Wittenborg Graduate Fund: reduction of €3,000 on tuition fee for one of t

GPA 8.0 - Tiếng Anh 6.5

2 Recommendation letters

Chi tiết

Wittenborg University

Orange Tulip Scholarships

7500 Eur

Tiếng Anh 6.0

Không yêu cầu GMAT, MSc không yêu cầu kinh nghiệm, MBA yêu cầu kinh nghiệm min 3 năm

Chi tiết

Wittenborg University

Orange Tulip Scholarship (OTS)

5000 Eur

Chỉ dành cho sinh viên năm cuối chuyên ngành International Business Administration của trường

Tiếng Anh 6.0

Học ít nhất 3 năm tại trường

Chi tiết

Wittenborg University

Holland Scholarship

5000 Eur

GPA 8.0 - Tiếng Anh 7.0

Chi tiết

Saxion University of Applied Sciences

Saxion Excellent Scholarship

2500 Eur

dành cho sinh viên năm 2,3,4 của trường

Chi tiết

Saxion University of Applied Sciences

Orange Tulip Scholarship

3900 Eur

Không nhận đồng thời bất kỳ học bổng nào khác

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Chi tiết

Saxion University of Applied Sciences

Saxion Talent Scholarships

2500 Eur

Không nhận đồng thời bất kỳ học bổng nào khác

GPA 7.0 - Tiếng Anh 6.0

Chi tiết

Saxion University of Applied Sciences

Holland Scholarship

5000 Eur

Không nhận thêm bất kỳ học bổng nào cùng thời điểm

GPA 7.5 - Tiếng Anh 6.5

Chi tiết