Học bổng du học Hà Lan

Học bổng du học Hà Lan bậc Đại học - Cao Đẳng

Rotterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Amsterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Amsterdam University of Applied Sciences

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Amsterdam Talent Scholarship (ATS)

Giá trị: 50% học phí

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Hanze Minerva Scholarship

Giá trị: 2500 euros

HAN University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện HAN University of Applied Sciences

Honors

Giá trị: €7.500

Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE

Học bổng du học Hà Lan bậc Thạc sỹ và sau Đại học

Rotterdam University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Rotterdam University of Applied Sciences

Orange Knowledge Programme (OKP)

Giá trị: 100% học phí, visa, tiền đi lại và bảo hiểm

Holland Scholarship

Giá trị: €5.000

Hanze University Groningen, University of Applied Sciences Cấp học Điều kiện Hanze University Groningen, University of Applied Sciences

Orange Knowledge Program (OKP)

Giá trị: 13900 EUR

Maastricht School of Management (MsM) Cấp học Điều kiện Maastricht School of Management (MsM)

Orange Knowledge Program (OKP)

Giá trị: 100% học phí

Employer Statement, Government Statement

Corporate Discounts

Giá trị: Up to 50% học phí