các Đại học Nghiên cứu Hà Lan (15)

Transport and Telecommunication Institute (TSI)

Transport and Telecommunication Institute (TSI)

Du học ở Cộng Hòa Latvia - Transport and Telecommunication Institute (TSI)

Private

3.000 EUR

Tilburg University

Tilburg University

Understanding Society

Tilburg, Noord-Brabant, Netherlands

Public

7.800 EUR

University of Amsterdam

University of Amsterdam

Amsterdam, North Holland, Netherlands

Public

8.360 EUR

TIAS School for Business and Society

TIAS School for Business and Society

Tilburg, Noord-Brabant, Netherlands

Public

23.500 EUR

Erasmus University Rotterdam

Erasmus University Rotterdam

Rotterdam, South Holland, Netherlands

Public

6.300 EUR

Wageningen University and Research

Wageningen University and Research

Wageningen, Gelderland, Netherlands

Public

15.700 EUR Học phí năm 2019-2020

Utrecht University

Utrecht University

Utrecht city, Utrecht, Netherlands

10.000 EUR Học phí năm 2019-2020

University of Groningen

University of Groningen

Groningen, Groningen, Netherlands

Public

8.450 EUR

Radboud University Nijmegen

Radboud University Nijmegen

Nijmegen, Gelderland, Netherlands

Public

8.342 EUR

Eindhoven University of Technology

Eindhoven University of Technology

Eindhoven, Noord-Brabant, Netherlands

Public

11.000 EUR

Delft University of Technology

Delft University of Technology

Delft, South Holland, Netherlands

Public

14.500 EUR

Maastricht University

Maastricht University

Maastricht, Limburg, Netherlands

Public

8.000 EUR

Leiden University

Leiden University

Leiden, South Holland, Netherlands

Public

10.800 EUR

University of Twente

University of Twente

Enschede, Overijssel, Netherlands

Public

9.000 EUR