các Học viện Hà Lan (6)

Maastricht School of Management (MsM)

Maastricht School of Management (MsM)

Học viện đào tạo Quản lý hàng đầu thế giới

Maastricht, Limburg, Netherlands

Private

15.800 EUR

Gerrit Rietveld Academie

Gerrit Rietveld Academie

Amsterdam, North Holland, Netherlands

6.156 EUR Học phí năm 2019-2020

ArtEZ Institute of the Arts

ArtEZ Institute of the Arts

Zwolle, Overijssel, Netherlands

Private

7.500 EUR

Design Academy Eindhoven

Design Academy Eindhoven

Eindhoven, Noord-Brabant, Netherlands

UNESCO-IHE Institute for Water Education

UNESCO-IHE Institute for Water Education

Delft, South Holland, Netherlands

21.942 EUR Học phí năm 2019-2020