các Học viện Hà Lan (5)

Design Academy Eindhoven

Design Academy Eindhoven

Eindhoven, Noord-Brabant, Netherlands

Gerrit Rietveld Academie

Gerrit Rietveld Academie

Amsterdam, North Holland, Netherlands

6.156 EUR Học phí năm 2019-2020

UNESCO-IHE Institute for Water Education

UNESCO-IHE Institute for Water Education

Delft, South Holland, Netherlands

21.942 EUR Học phí năm 2019-2020

Maastricht School of Management (MsM)

Maastricht School of Management (MsM)

Học viện đào tạo Quản lý hàng đầu thế giới

Maastricht, Limburg, Netherlands

Private

15.800 EUR