các Trường Trung học Mỹ (15)

St Thomas More School

St Thomas More School

Montville, Connecticut, USA

Private | Boarding | Boys

35.000 USD Sau Học bổng. Đã bao gồm chi phí Boarding

Marianapolis Preparatory School

Marianapolis Preparatory School

Thompson, Connecticut, USA

Private | Boarding | Coed

55.141 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Wooster School

Wooster School

Danbury, Connecticut, USA

Private | Dayschool | Coed

69.830 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Saint Bernard School

Saint Bernard School

Montville, Connecticut, USA

Private | Dayschool | Coed

44.950 USD Đã bao gồm chi phí boarding

The Master's School

The Master's School

West Simsbury, Connecticut, USA

Private | Dayschool | Coed

50.325 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Immaculate High School

Immaculate High School

Danbury, Connecticut, USA

Private | Dayschool | Coed

47.820 USD Đã bao gồm chi phí homestay

St. Paul Catholic High School

St. Paul Catholic High School

Bristol, Connecticut, USA

Private

47.700 USD

Hamden Hall Country Day School

Hamden Hall Country Day School

Hamden, Connecticut, USA

Private | Dayschool | Coed

70.600 USD (Đã bao gồm chi phí Boarding)

South Kent School

South Kent School

South Kent, Connecticut, USA

Private | Boarding | Boys

57.000 USD (Đã bao gồm chi phí Boarding)

Northwest Catholic

Northwest Catholic

Hartford, Connecticut, USA

Private | Dayschool | Coed

43.000 USD Đã bao gồm chi phí homestay

East Catholic High School

East Catholic High School

Manchester (CT), Connecticut, USA

Private | Boarding | Coed

49.000 USD Đã bao gồm chi phí Boarding

Woodstock Academy

Woodstock Academy

Woodstock, Connecticut, USA

Private | Boarding | Coed

52.000 USD Đã bao gồm chi phí ăn ở

Connecticut IB Academy

Connecticut IB Academy

Hartford, Connecticut, USA

Public | Dayschool | Coed

35.750 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

South Kent School

South Kent School

South Kent, Connecticut, USA

Private

37.325 USD

Cheshire Academy

Cheshire Academy

Cheshire, Connecticut, USA

Private | Boarding | Coed

63.600 USD