Thành phố Houston, Texas, USA

Thành phố Houston, Texas, USA

Giới thiệu | Các trường

Thành phố lớn và đông dân nhất bang Texas với 2.3tr người

Các trường tại Houston

St. John XXIII College Preparatory

Houston, Texas, USA.

Private

47.150 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

The Village School

Houston, Texas, USA.

Private

60.750 USD Đã bao gồm học phí và ăn ở nội trú 1 năm

Grace Christian Academy

Houston, Texas, USA.

Private

38.000 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Các thành phố lân cận Houston