Thành phố Lancaster US (Cali), California, USA

Thành phố Lancaster US (Cali), California, USA

Giới thiệu | Các trường

76miles phía Bắc Los Angeles, 1h10p xe

Các trường tại Lancaster US (Cali)

Paraclete High School

Lancaster US (Cali), California, USA.

Private

42.259 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Antelope Valley School District

Lancaster US (Cali), California, USA.

Public

27.500 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Các thành phố lân cận Lancaster US (Cali)