Thành phố Gold Coast, Queensland, Australia

Thành phố Gold Coast, Queensland, Australia

Giới thiệu | Các trường

Cách thủ phủ Brisbane 94km về phía Nam, Gold Coast có khoảng 638.090 dân và là thành phố phát triển nhanh nhất ở Úc theo số dân

Gold Coast là thành phố thuộc tiểu bang Queensland ở bờ Đông của nước Úc. Đây là thành phố lớn thừ nhì của bang này và là thành phố lớn thứ 6 ở Úc.

Các thành phố lân cận Gold Coast