Thành phố Townsville, Queensland, Australia

Thành phố Townsville, Queensland, Australia

Giới thiệu | Các trường

Thành phố nhỏ, giáp biển và cách Brisbane 2h bay. Dân số 190.000

Đây cũng là thành phố với mức sống trung bình và phát triển với ngành du lịch và dịch vụ It’s a thriving coastal city and port, and a stepping-off point for visiting the Great Barrier Reef. The resort regions of the Whitsunday Islands and Mission Beach are within easy reach, as are historic outback towns such as Charters Towers.

Các thành phố lân cận Townsville