Học bổng du học Canada 2018 lên đến 1,3 tỷ VND tại University of Ontario

Học bổng du học Canada | Học Đại học & Cao đẳng tại Canada

Học bổng du học Canada 2018 lên đến 1,3 tỷ VND tại University of Ontario

03/11/2017 2042 Lượt xem
Ước mơ du học Canada sẽ dễ dàng thực hiện hơn với nhiều bạn khi nhận được học bổng. Thấu hiểu nỗi lo tài chính của sinh viên quốc tế, học viện Công Nghệ Đại Học Ontario đã hỗ trợ rất nhiều học bổng giá trị và thời điểm xin học bổng đã bắt đầu, hãy nhanh chóng cùng du học Nam Phong hoàn tất hồ sơ nào!!!

Vài nét về trường

University of  Ontario Institute of Technology (UOIT) tọa lạc tại Oshawa, Ontario, ngay giữa vùng Durham xinh đẹp và phía Đông Greater Toronto Area (GTA), là trung tâm đa văn hóa của Canada.

Trường đặc biệt chú trọng phát triển nghề nghiệp cho sinh viên qua chương trình học trên lớp và các hoạt động ngoài giờ lên lớp, giúp định hướng nghề nghiệp cho sinh viên và tạo điều kiện cho sinh viên áp dụng những kiến thức và kỹ năng đã học.Trọng tâm của trường là xây dựng một cộng đồng học tập hỗ trợ cho sự thành công của sinh viên về mọi phương diện – học thức, cảm xúc, xã hội và thể chất.

Các chuyên ngành thế mnh ca trưng:

  • Kinh doanh
  • Công nghệ thông tin
  • Giáo dục
  • Hệ thống năng lượng
  • Khoa học hạt nhân
  • Khoa học ứng dụng
  • Khoa học y tế
  • Khoa học xã hội và nhân văn

UOIT cung cp rt nhiu cơ hi hc bng cho sinh viên quc tế

Hc bng lãnh đo toàn cu (GLA)

– Giá trị: $72,000 ($18,000 x 4 năm)

– Điều kiện nhận học bổng: Học sinh THPT có thành tích học tập tốt và có khả năng lãnh đạo

– Điều kiện duy trì học bổng: điểm trung bình 80% hoặc 3.7

Hn chót np h sơ ng tuyn: 03/03/2018

Hc bng khóa hc

– Giá trị:

$2,000 GPA 4.0 hoặc cao hơn
$1,500 GPA 3.7 đến 3.99

(Giá trị học bổng có thể sẽ được tăng lên đến $3,000 và $4,000 phụ thuộc vào sự đóng góp của các nhà tài trợ cho trường)

– Điều kiện nhận học bổng: GPA từ 3.7 trở lên (thang điểm 4.3) trong năm học trước. Học bổng sẽ được trao tự động cho học sinh đủ điều kiện.

Hc phí ca trưng

Chương trình Học phí
Cử nhân Công nghệ thông tin $23,091
Kỹ sư $26,007
Cử nhân thương mại $22,119
Cử nhân các ngành khác $19,941
Chương trình tiếng Anh (EAP) $2,943/học kỳ

 

Vo Nhu