Trường Trung học Saskatoon International High School Program.

Saskatoon, Saskatchewan, Canada.

Loại trường: Public

Highlight

Giới thiệu về trường

Học phí 12,500 Ăn ở: 8,590 800/month + Transportation (City Buss Pass): 59 CAD/m Ghi danh 250 Custodianship Registration Fee (Each Year): 150 CAD Phí khác 120 Homestay Placement fee: 45 CAD Airport pickup: 75 CAD" 21,610 gần OK

Brochure của trường

Saskatoon, Saskatchewan, Canada

Là thành phố lớn nhất của bang

Với dân số là 246.376, Saskatoon là thành phố đông dân nhất của thành phố Saskatchewan. Xem chi tiết

Các trường cùng thành phố

Greater Saskatoon Catholic Schools

Greater Saskatoon Catholic Schools

Saskatoon, Saskatchewan, Canada

Public

12.900 CAD

Các trường có thể bạn quan tâm

Kell Academy High school

Kell Academy High school

Montreal, Quebec, Canada

Private

16.800 CAD

UMC - Upper Madison College

UMC - Upper Madison College

Toronto, Ontario, Canada

Private

17.000 CAD 17.000 (grade 9-12)/ 15.500 (grade 7-8)

Upper Canada College

Upper Canada College

Toronto, Ontario, Canada

Private

61.560 CAD Đã gồm chi phí Boarding

Eastern Township School District

Eastern Township School District

Magog, Quebec, Canada

Public

20.580 CAD