[HOT] - Canada công bố

Việc làm & Định cư Canada | Du học Canada theo ngành

[HOT] - Canada công bố "Pathway to PR" cho 40,000 sinh viên tốt nghiệp tại Canada

16/04/2021 716 Lượt xem
Vào tháng 11 năm 2020, Canada đã công bố mục tiêu 401.000 tiếp nhận thường trú nhân mới vào năm 2021 như một phần của 2021-2023 Immigration Levels Plan. Do việc đóng cửa biên giới mở rộng và những thách thức trong việc tiếp nhận thường trú nhân mới từ nước ngoài, Canada đã xem xét những "cư dân tạm thời" hiện đang ở Canada, những người có thể đóng góp vào các mục tiêu phát triển kinh tế cho chính đất nước này. Chính vì vậy, ngày 14/4/2021 vừa qua, Chính phủ đã công bố chính sách mới dành cho sinh viên quốc tế, những người đã tốt nghiệp tại Canada cơ hội xin PR với con đường mới.

           1. Bối cảnh & Đối tượng áp dụng

Thế nào là những "cư dân tạm thời"?

Đó là những người đã làm việc tại Canada và đóng góp vào thị trường lao động, đại diện cho những tài năng quan trọng mà Canada cố gắng giữ chân thông qua chương trình "nhập cư kinh tế". Khi cấp quyền thường trú cho những cá nhân này đã được cấp chứng chỉ giáo dục Canada, Canada sẽ có thể hưởng lợi từ giáo dục và kinh nghiệm của họ trong thời gian dài. Trong trường hợp không có chính sách này, Canada khó có thể sẵn sàng chào đón mức độ tham vọng của những người mới nhập cư cần thiết để giúp hỗ trợ phục hồi và tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Canada từ lâu đã coi trọng nguồn sinh viên tốt nghiệp quốc tế như một nguồn cung cấp tài năng quan trọng để giúp hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và chống lại tình trạng dân số già của đất nước. Bằng cách cấp PR cho những sinh viên quốc tế gần đây tốt nghiệp cao đẳng, đại học của Canada hiện đang làm việc tại Canada, nền kinh tế sẽ có thể tiếp tục hưởng lợi từ việc đào tạo và chuyên môn của họ để phục hồi đại dịch và trong tương lai. Ngoài ra, những sinh viên tốt nghiệp quốc tế này từ cả hai chương trình cao đẳng và đại học có trình độ học vấn cần thiết để hỗ trợ cơ sở kinh tế lâu dài của họ ở Canada, nhưng do đại dịch có thể phải đối mặt với những thách thức trong việc đủ điều kiện và xin thường trú. Chính sách này đối phó trực tiếp với những thách thức liên quan đến đại dịch này bằng cách tạo ra một con đường tạm thời giúp đẩy nhanh quỹ đạo dự kiến ​​mà nhiều sinh viên tốt nghiệp quốc tế đi đến định cư lâu dài.

Đại dịch đã làm nổi bật sự đóng góp của người nhập cư đối với hạnh phúc của xã hội chúng ta. Nền kinh tế của chúng tôi dựa vào nhập cư để đáp ứng nhu cầu quan trọng của thị trường lao động trên nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau, và khi Canada phục hồi sau đại dịch COVID-19 toàn cầu, nhu cầu đảm bảo sự ổn định trong lực lượng lao động ngày càng gia tăng.

Trong khi các đơn xin PR đã được chấp nhận và xử lý trong suốt đại dịch, các hạn chế về du lịch toàn cầu và hạn chế về năng lực đã dẫn đến sự thiếu hụt trong việc nhập học vào năm 2020. 401.000 tuyển sinh mới được công bố cho năm 2021 trong 2021-2023 Immigration Levels Plan là chìa khóa để đảm bảo Canada có những công nhân cần thiết để lấp đầy các vị trí quan trọng thiết yếu và duy trì tính cạnh tranh trong việc thu hút nhân tài toàn cầu.

Do đó, Chính phủ xác nhận rằng, theo thẩm quyền theo mục 25.2 của Đạo luật Bảo vệ Người tị nạn và Nhập cư (Đạo luật), có đủ các cân nhắc về chính sách công để chứng minh cho việc cấp tình trạng thường trú nhân hoặc miễn trừ các yêu cầu nhất định của Bộ Di trú và Các Quy định (Quy định) về Bảo vệ Người tị nạn dành cho những công dân nước ngoài đáp ứng các điều kiện (yêu cầu về tính đủ điều kiện) được liệt kê cụ thể.

              2. Điều kiện ứng viên tham gia

Dựa trên những cân nhắc về chính sách công, các viên chức được ủy quyền xét duyệt hồ sơ có thể cấp PR cho những công dân nước ngoài đáp ứng các điều kiện sau đây:

 • Đã hoàn thành, trước ngày nhận đơn xin thường trú và không sớm hơn tháng 1 năm 2017, chương trình học tại một trong những “Designated Learning Institutions” ở Canada;
 • Đã được cấp một trong các chứng chỉ sau, sau khi hoàn thành nghiên cứu chương trình từ một tổ chức đủ điều kiện theo quy định trước đó;
 • Được phép học trong suốt quá trình giáo dục của họ ở Canada;
 • Đang làm việc tại Canada với giấy phép hợp lệ hoặc ủy quyền làm việc theo Quy định;
 • Đã đạt được trình độ thông thạo ít nhất là điểm chuẩn 5 ở một trong hai ngôn ngữ chính thức cho mỗi lĩnh vực trong bốn kỹ năng ngôn ngữ;
 • Cư trú tại Canada với tình trạng thường trú nhân hợp lệ (hoặc đủ điều kiện để khôi phục tình trạng của họ) và có mặt tại Canada vào thời điểm nhận đơn xin thường trú và khi đơn được chấp thuận;
 • Có ý định cư trú tại một tỉnh hoặc vùng lãnh thổ khác ngoài Quebec;
 • Đã nộp đơn xin thường trú bằng các biểu mẫu do Bộ cung cấp cho chính sách này;
 • Đã nộp hồ sơ đăng ký thường trú theo chính sách công này bằng phương tiện điện tử (nộp hồ sơ trực tuyến);

Mặc dù tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết để đánh giá xem một công dân nước ngoài có đáp ứng các điều kiện của chính sách này hay không phải được bao gồm tại thời điểm nộp đơn, nhân viên xét duyệt hồ sơ vẫn có quyền yêu cầu thêm tài liệu hỗ trợ để xác nhận khả năng được chấp nhận và đủ điều kiện trong suốt quá trình xử lý đơn đăng ký.

Đối với thành viên gia đình đang ở Canada:

Các thành viên gia đình ở Canada của người nộp đơn chính đăng ký thường trú theo chính sách này đủ điều kiện để được cấp thường trú theo chính sách thì cũng có quyền nộp đơn nếu họ đáp ứng các điều kiện sau:

 • Công dân nước ngoài đang ở Canada;
 • Người nước ngoài đã được đưa vào như một thành viên gia đình đi cùng trong đơn xin thường trú của người nộp đơn chính theo chính sách công này;
 • Công dân nước ngoài đáp ứng định nghĩa “thành viên gia đình” trong tiểu mục 1 (3) của Quy định; và
 • Một viên chức được ủy quyền đã xác định rằng người nộp đơn chính đáp ứng tất cả các điều kiện (yêu cầu về tính đủ điều kiện) để được thường trú theo chính sách này.

Đối với thành viên gia đình đang ở ngoài Canada:

Dựa trên các cân nhắc về chính sách, khi xử lý đơn xin thị thực thường trú nhân, nhân viên xét duyệt hồ sơ được ủy quyền có thể miễn trừ các yêu cầu của Quy định được nêu dưới đây khi một công dân nước ngoài đáp ứng các điều kiện sau:

 • Công dân nước ngoài định cư ở nước ngoài đã được người nộp đơn chính đưa vào như một thành viên gia đình đi cùng trong đơn xin thường trú theo chính sách công này;
 • Công dân nước ngoài đáp ứng định nghĩa về thành viên gia đình trong tiểu mục 1 (3) của Quy định; và
 • Một viên chức được ủy quyền đã xác định rằng người nộp đơn chính đáp ứng tất cả các điều kiện (yêu cầu về tính đủ điều kiện) để được thường trú theo chính sách công này.

              3. Thời hạn áp dụng

Chính sách này sẽ có hiệu lực từ ngày 6 tháng 5 năm 2021 và sẽ kết thúc vào ngày 5 tháng 11 năm 2021 hoặc khi 40.000 đơn đăng ký đã được nhận, tùy điều kiện nào đến trước. Cũng như tất cả các chính sách khác, chính sách này có thể bị Bộ trưởng thu hồi mà không cần thông báo trước.

Các đơn đăng ký nhận được theo chính sách công cộng này vào hoặc sau ngày 6 tháng 5 năm 2021 cho đến ngày 5 tháng 11 năm 2021 hoặc ngày thu hồi, nếu có, sẽ được xử lý theo chính sách tạm thời này, tùy thuộc vào giới hạn tuyển sinh. Bất kỳ đơn đăng ký nào nhận được sau khi đạt đến giới hạn 40.000, sẽ không được xử lý.

         4. Eligible Skilled Trades

Major Group 72, industrial, electrical and construction trades
7201 Contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping and erecting trades and related occupations

7202 Contractors and supervisors, electrical trades and telecommunications occupations

7203 Contractors and supervisors, pipefitting trades

7204 Contractors and supervisors, carpentry trades

7205 Contractors and supervisors, other construction trades, installers, repairers and servicers

7231 Machinists and machining and tooling inspectors

7232 Tool and die makers

7233 Sheet metal workers

7234 Boilermakers

7235 Structural metal and platework fabricators and fitters

7236 Ironworkers

7237 Welders and related machine operators

7241 Electricians (except industrial and power system)

7242 Industrial electricians

7243 Power system electricians

7244 Electrical power line and cable workers

7245 Telecommunications line and cable workers

7246 Telecommunications installation and repair workers

7247 Cable television service and maintenance technicians

7251 Plumbers

7252 Steamfitters, pipefitters and sprinkler system installers

7253 Gas fitters

7271 Carpenters

7272 Cabinetmakers

7281 Bricklayers

7282 Concrete finishers

7283 Tilesetters

7284 Plasterers, drywall installers and finishers and lathers

7291 Roofers and shinglers

7292 Glaziers

7293 Insulators

7294 Painters and decorators (except interior decorators)

7295 Floor covering installers

Major Group 73, maintenance and equipment operation trades

7301 Contractors and supervisors, mechanic trades

7302 Contractors and supervisors, heavy equipment operator crews

7303 Supervisors, printing and related occupations

7304 Supervisors, railway transport operations

7305 Supervisors, motor transport and other ground transit operators

7311 Construction millwrights and industrial mechanics

7312 Heavy-duty equipment mechanics

7313 Heating, refrigeration and air conditioning mechanics

7314 Railway carmen/women

7315 Aircraft mechanics and aircraft inspectors

7316 Machine fitters

7318 Elevator constructors and mechanics

7321 Automotive service technicians, truck and bus mechanics and mechanical repairers

7322 Motor vehicle body repairers

7331 Oil and solid fuel heating mechanics

7332 Appliance servicers and repairers

7333 Electrical mechanics

7334 Motorcycle, all-terrain vehicle and other related mechanics

7335 Other small engine and small equipment repairers

7361 Railway and yard locomotive engineers

7362 Railway conductors and brakemen/women

7371 Crane operators

7372 Drillers and blasters - surface mining, quarrying and construction

7373 Water well drillers

7381 Printing press operators

7384 Other trades and related occupations, n.e.c.

Major Group 82, supervisors and technical occupations in natural resources, agriculture and related production

8211 Supervisors, logging and forestry

8221 Supervisors, mining and quarrying

8222 Contractors and supervisors, oil and gas drilling and services

8231 Underground production and development miners

8232 Oil and gas well drillers, servicers, testers and related workers

8241 Logging machinery operators

8252 Agricultural service contractors, farm supervisors and specialized livestock workers

8255 Contractors and supervisors, landscaping, grounds maintenance and horticulture services

8261 Fishing masters and officers

8262 Fishermen/women

Major Group 92, processing, manufacturing and utilities supervisors and central control operators

9211Supervisors, mineral and metal processing

9212 Supervisors, petroleum, gas and chemical processing and utilities

9213 Supervisors, food and beverage processing

9214 Supervisors, plastic and rubber products manufacturing

9215 Supervisors, forest products processing

9217 Supervisors, textile, fabric, fur and leather products processing and manufacturing

9221 Supervisors, motor vehicle assembling

9222 Supervisors, electronics manufacturing

9223 Supervisors, electrical products manufacturing

9224 Supervisors, furniture and fixtures manufacturing

9226 Supervisors, other mechanical and metal products manufacturing

9227 Supervisors, other products manufacturing and assembly

9231 Central control and process operators, mineral and metal processing

9232 Central control and process operators, petroleum, gas and chemical processing

9235 Pulping, papermaking and coating control operators

9241 Power engineers and power systems operators

9243 Water and waste treatment plant operators

Minor Group 632, chefs and cooks

6321 Chefs

6322 Cooks

Minor Group 633, butchers and bakers

6331 Butchers, meat cutters and fishmongers - retail and wholesale

6332 Bakers

Nguồn: Immigration, Refugees and Citizenship Canada

Amy N