Tỉnh British Columbia công bố chi tiết về hệ thống Thư xác nhận tỉnh bang (PAL) mới theo giới hạn sinh viên quốc tế của Canada

DU HỌC CANADA | Visa du học Canada

Tỉnh British Columbia công bố chi tiết về hệ thống Thư xác nhận tỉnh bang (PAL) mới theo giới hạn sinh viên quốc tế của Canada

09/03/2024 314 Lượt xem
Tỉnh British Columbia đã công bố chi tiết về hệ thống Thư xác nhận tỉnh bang (PAL) mới bắt đầu từ ngày 4 tháng 3 năm 2024, bắt buộc cho tất cả các sinh viên quốc tế muốn theo học chương trình đại học tại tỉnh này.

Thông tin nhanh:

  • Bộ Giáo dục Sau Trung học và Kỹ năng Tương lai BC đã xác nhận rằng tỉnh này đã cấp 83.000 đơn xin giấy phép du học đại học cho năm 2024
  • Tỉnh cũng đã thông báo rằng kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2024, tỉnh đã bắt đầu ban hành Thư xác nhận tỉnh bang (PAL) mới mà tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ hiện bắt buộc phải cung cấp theo giới hạn sinh viên quốc tế của Canada.
  • Điều này khiến BC trở thành tỉnh hoặc lãnh thổ thứ ba của Canada, chỉ sau Quebec và Alberta, bắt đầu cấp PAL và trên thực tế, việc xử lý giấy phép du học cho sinh viên có ý định theo học đại học, cao đẳng và nghiên cứu ngôn ngữ tại BC hiện đã được nối lại

British Columbia là tỉnh cực tây của Canada và là điểm đến hàng đầu của sinh viên quốc tế tại quốc gia này. Ngày 1 tháng 3, Bộ Giáo dục Sau Trung học và Kỹ năng Tương lai BC đã công bố thông tin chi tiết về cách áp dụng giới hạn sinh viên quốc tế trong hệ thống giáo dục của tỉnh.

Điều quan trọng là Tỉnh cũng đã xác nhận việc triển khai hệ thống mới để cấp Thư xác nhận tỉnh bang (PAL) mà tất cả các tỉnh và vùng lãnh thổ hiện bắt buộc phải cung cấp theo giới hạn sinh viên quốc tế. Bộ British Columbia bắt đầu cấp PAL cho các đơn xin giấy phép du học mới kể từ ngày 4 tháng 3 năm 2024. Điều này có nghĩa là việc xử lý Giấy phép du học đã được mở lại cho tất cả sinh viên nộp đơn học tập tại các cơ sở giáo dục ở British Columbia.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục Sau trung học và Kỹ năng Tương lai, Lisa Beare, bình luận về hạn chế đối với sinh viên quốc tế và yêu cầu Thư xác nhận tỉnh bang (PAL) phát sinh từ đó, cho biết: “Bộ của chúng tôi đang hành động nhanh chóng để đảm bảo giảm thiểu những tác động tiêu cực đến các cơ sở giáo dục sau trung học của tỉnh và rằng sinh viên quốc tế có mọi cơ hội thành công trong việc học tập ở British Columbia. Mặc dù tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng tình trạng hiện tại không có lợi cho bất kỳ I - không phải với sinh viên, cũng không phải với cộng đồng của chúng tôi - giới hạn liên bang không tính đến môi trường độc đáo của British Columbia. Chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với chính phủ liên bang để đảm bảo những sự thay đổi tiếp theo đều cân nhắc đến nhu cầu của British Columbia để chúng tôi có thể có một giải pháp phù hợp với các mục tiêu chung của mình."

Cùng với Quebec (tỉnh đã có sẵn cơ chế tương tự PAL) và Alberta (bắt đầu cấp PAL từ ngày 1 tháng 3 năm 2024), British Columbia là một trong những tỉnh đầu tiên thiết lập quy trình cấp Thư Xác nhận Tỉnh Bang (PAL) để đáp ứng các yêu cầu mới được Bộ Nhập cư, Người tị nạn và Quyền công dân Canada (IRCC) công bố vào ngày 22 tháng 1 năm 2024. Điều này thể hiện tính chủ động và tiên phong của British Columbia trong việc thích nghi với những thay đổi về chính sách.

Bộ giải thích, "Thư xác nhận tỉnh bang (Provincial Attestation Letter) là một lá thư xác nhận được gửi từ Tỉnh đến cơ sở giáo dục, sau đó từ cơ sở giáo dục đến sinh viên quốc tế. Lá thư này sẽ đóng vai trò là bằng chứng cho thấy sinh viên đã được tính trong [giới hạn] do chính phủ liên bang đặt ra. Sinh viên sẽ nộp Giấy chứng nhận này cùng với đơn xin giấy phép học tập. Các cơ sở giáo dục đã sử dụng hết hạn mức của mình sẽ không thể nộp thêm đơn xin cho đến khi chính phủ liên bang cấp hạn mức mới cho năm sau."

Để làm rõ về cơ chế mới này, Giấy chứng nhận PAL sẽ được Bộ tự động gửi đến cơ sở giáo dục hoặc trường học - ngay khi cơ sở giáo dục nhập thông tin cần thiết cho sinh viên nộp đơn vào hệ thống PAL mới của tỉnh; và giả sử cơ sở giáo dục đó vẫn còn chỗ trống theo hạn mức được phân bổ của mình - và không được dự kiến ​​sẽ mất thêm thời gian hoặc nỗ lực đáng kể cho quá trình nộp đơn xin học tập.

British Columbia cũng xác nhận hạn mức của tỉnh được cấp bởi IRCC theo hệ thống giới hạn mới cho phép 83.000 đơn xin học tập bậc đại học. Con số này thấp hơn so với 97.000 đơn xin học tập được nộp bởi các sinh viên dự định theo đuổi chương trình đại học (hoặc tương đương) trong tỉnh vào năm 2023. Bộ giải thích thêm rằng, "Dựa trên tỷ lệ chấp thuận trước đó, chính phủ liên bang dự kiến điều này sẽ dẫn đến khoảng 50.000 đơn xin học tập bậc đại học được phê duyệt vào năm 2024. Con số này giảm so với khoảng 60.000 giấy phép học tập được cấp cho BC vào năm 2023."

Dựa trên số liệu mới, nhìn bề ngoài thì sẽ có vẻ số lượng giấy phép học tập được cấp cho sinh viên các chương trình ngoài bậc sau đại học và K-12 (cả hai bậc học này đều không bị giới hạn) sẽ giảm khoảng 17%. Tuy nhiên, cách tính phân bổ hạn mức cho từng trường lại khác. Dựa vào công thức này, nhiều trường có thể dự đoán sĩ số tuyển sinh sẽ ổn định hoặc chỉ giảm nhẹ trong năm 2024.

Bộ giải thích thêm về cách phân bổ hạn mức như vậy: "Giấy chứng nhận của Tỉnh sẽ được phân bổ với tỷ lệ 53% cho các trường công lập và 47% cho các trường tư thục. Mục đích của việc phân bổ này là hỗ trợ các trường công lập duy trì các chương trình dành cho sinh viên quốc tế, đồng thời quản lý sự tăng trưởng của nguồn sinh viên này cho năm nay và những năm tới."

Tất cả các tổ chức học tập được chỉ định (DLIs) ở British Columbia (BC) đã được phân bổ số lượng sinh viên quốc tế tối đa mà họ có thể tuyển sinh vào năm 2024. Bộ Giáo dục BC yêu cầu các trường xác nhận lại số lượng sinh viên quốc tế họ dự kiến ​​nhận vào năm 2024 trước ngày 1 tháng 6. Số lượng sinh viên quốc tế còn lại sau khi các trường xác nhận sẽ được phân bổ lại cho các trường khác trong hệ thống giáo dục tỉnh.
 

Jane.Nguyen