Danh sách các trường miễn chứng minh tài chính du học Úc

Visa du học Úc | Tổng quan du học Úc

Danh sách các trường miễn chứng minh tài chính du học Úc

15/05/2019 3125 Lượt xem
Các trường được cập nhật theo danh sách sau.

Các trường được miễn chứng minh tài chính du học Úc được cập nhật trên trang web của Bộ di trú Úc, tuy nhiên nó không được list ra thành danh sách. Bạn chỉ có thể kiểm tra được theo từng trường mà bạn tìm hiểu và muốn du học. 

Nam Phong tổng hợp danh sách này, cập nhật nhất có thể. 

Các bạn có thể dùng Ctrl + F để tìm tên trường mong muốn.

TRƯỜNG TRUNG HỌC

Victoria

 1. Victoria Government Schools (Tất cả các trường công)
 2. Kilmore Private High School
 3. Melbourne Girl Grammar School
 4. Westbourne Grammar School
 5. Kardinia International College
 6. Nazareth College
 7. Kilvington Grammar School
 8. Caufield Grammar School
 9. Tintern Grammar

NSW

 1. NSW Government Schools (Tất cả các trường công lập)
 2. Taylors College
 3. St Paul’s International College
 4. St Catherine’s School
 5. Macquarie Grammar School

South Australia

 1. SA Government Schools (Tất cả các trường công lập)
 2. Eynesbury College
 3. University Senior College
 4. Scotch College Adelaide

Western Australia

 1. WA Government Schools (Tất cả các trường công lập)
 2. Canning College
 3. Tuart College
 4. Aranmore Catholic College

Queensland

 1. Education Queensland International (EQI)
 2. John Paul International College
 3. St James College
 4. St Paul’s School

ACT

 1. ACT Government Schools (Tất cả các trường công lập)

Tasmanian

 1. Tasmanian Gov. Schools (Tất cả các trường công lập)

 

TRƯỜNG TRUNG HỌC KHÁ NỔI TIẾNG NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC NẰM TRONG DANH SÁCH

 • [ x ]  Stotts College (bang Victoria)

 

TRƯỜNG NGHỀ / TIẾNG ANH

Victoria

 1. MLC (Elicos)
 2. Cambridge International College (CIC)
 3. Navitas English
 4. MUELC
 5. William Anglis Institute (WAI)
 6. Hawthorn Melbourne
 7. Embassy English
 8. Kaplan English (Except Brisbane and Perth)
 9. Australian National Airline College

NSW

 1. TAFE NSW
 2. Australian Pacific College (APC)
 3. Navitas English
 4. UTS: Insearch
 5. Embassy English
 6. ILSC
 7. Kaplan English
 8. Lexis English
 9. South Sydney College

South Australia

 1. Navitas English
 2. Eynesbury College
 3. CELUSA
 4. Kaplan English

Western Australia

 1. TAFE WA
 2. Cambridge Int’l College (CIC)
 3. P.I.C.E
 4. Navitas English
 5. Phoenix Academy
 6. Lexis English

Queensland

 1. Sarina Russo
 2. Australian Pacific College (APC)
 3. GELI
 4. Kaplan English
 5. Aviation Australia
 6. Lexis English

ACT

 • Không có trường nào

Tasmania

 1. TasTAFE

 

Những Trường Nghề / Tiếng Anh không được miễn

 • [ x ] TAFE SA
 • [ x ] AICE

 

TRƯỜNG COLLEGES / INSTITUTES

Bang Victoria

 1. Monash College
 2. La Trobe Melbourne
 3. Trinity College
 4. Deakin College
 5. RMIT
 6. William Angliss Institute (WAI)
 7. Stott’s Colleges
 8. Cambridge International College (CIC)
 9. Box Hill Institute
 10. Holmes Institute
 11. Le Cordon Bleu
 12. JMC Academy
 13. Academie Australasia College
 14. Kaplan Business School
 15. Academia International
 16. Billy Blue

Trường nổi tiếng bang Victoria nhưng không được miễn CMTC

 [ x ]  Homesglen Institute

Bang NSW

 1. WSU College
 2. La Trobe Sydney
 3. Taylors Unilink
 4. UNSW Global
 5. UTS:Insearch
 6. Wollongong College
 7. Newcastle Int’l College
 8. Blue Mountains IHMS
 9. Le Cordon Bleu (Sydney Campus)
 10. Think Education
 11. ICMS
 12. Academie Australasia College
 13. Kaplan Business School
 14. Academia International
 15. William Blue
 16. Billy Blue
 17. South Sydney College

Trường nổi tiếng bang Victoria nhưng không được miễn CMTC

[ x ]  Kent Institute
 

South Australia

 1. SAIBT
 2. Eynesbury College
 3. Flinders Int’l Study Centre
 4. The University of Adelaide College
 5. Le Cordon Blue
 6. ICHM
 7. Kaplan Business School

Western Australia

 1. TAFE WA
 2. Edith Cowan College
 3. Curtin College
 4. Taylors College
 5. Canning College

Queensland

 1. Griffith College
 2. APC
 3. TAFE Queensland
 4. QUT College
 5. SAE
 6. Aviation Austalia
 7. Academie Australasia College
 8. Kaplan Business School
 9. Think Education

ACT

 1. ANU College
 2. Taylors Unilink
 3. Canberra Institute of Technology

Tasmania

 1. TasTAFE

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

Bang Victoria

Monash University
La Trobe University
Swinburne University
Central Queensland University (Melb. Campus)
Charles Sturt University (Melbourne Campus)
RMIT
The University of Melbourne
Deakin University
Victoria University
Australian Catholic University – ACU (Melbourne)
Charles Dawin University (Melb Campus)
Federation University Australia
University of the Sunshine Coast (Melb. Campus)

NSW

Macquarie University
University of Technology, Sydney
Charles Sturt University
Central Queensland University (Sydney Campus)
University of Wollongong
Southern Cross University (Sydney Campus)
The University of New South Wales (UNSW)
The University of Sydney
La Trobe Sydney
Western Sydney University
Newcastle University
Australian Catholic University – ACU
Victoria University (Sydney Campus)
Federation University Australia (Sydney Campus)
University of the Sunshire Coast (Sydney Campus)
Torrens University
 

South Australia

University of South Australia
Le Cordon Bleu
The University of Adelaide
Flinders University
Carnegie Mellon University (USA) – Adelaide campus
Torrens University

Western Australia

Curtin University
The University of Western Australia
Murdoch University (Pathway + UG)
Edith Cowan University

Queensland

 1. Griffith University
 2. James Cook University
 3. Queensland University of Technology
 4. Central Queensland University
 5. Southern Cross University (Gold Coast Campus)
 6. Bond University
 7. The University of Queensland
 8. Australian Catholic University – ACU (Brisbane)
 9. University of the Sunshire Coast

ACT

 1. Australian National University
 2. University of Canberra

Tasmania

 1. University of Tasmani

 

NHM