Thành phố Fredericton, New Brunswick, Canada

Thành phố Fredericton, New Brunswick, Canada

Giới thiệu | Các trường

Thủ phủ của tỉnh bang New Brunswick

Các trường tại Fredericton

St. Thomas University

Fredericton, New Brunswick, Canada.

Public

16.068 CAD

University of New Brunswick (UNB)

Fredericton, New Brunswick, Canada.

Public

17.000 CAD

Yorkville University

Fredericton, New Brunswick, Canada.

Private

26.800 CAD

Các thành phố lân cận Fredericton