Thành phố Sackville, New Brunswick, Canada

Thành phố Sackville, New Brunswick, Canada

Giới thiệu | Các trường

Cách Moncton khoảng hơn 40km. Thành phố nhỏ

Cách Saint John 200km về phía Đông Bắc. Thành phố Sackville nằm ở bang New Brunswick nhưng gần Nova hơn. 5.600 dân.

Các thành phố lân cận Sackville