Thành phố Kelowna, BC, Canada

Thành phố Kelowna, BC, Canada

Giới thiệu | Các trường

389km phía đông Vancouver với 45p bay. Kelowna là thành phố trung tâm của thung lũng Okanagan

Cái tên Kelowna bắt nguồn từ một thuật ngữ ngôn ngữ Okanagan cho "gấu xám".