Thành phố Vernon, BC, Canada

Thành phố Vernon, BC, Canada

Giới thiệu | Các trường

Cách Vancouver 440km phía Đông chếch Bắc. Thành phố 48.000 dân và là thành phố lớn 1 phía bắc thung lũng Okanagan

Thành phố được đặt theo tên của Forbes George Vernon, một cựu MLA của British Columbia.