Thành phố Kitchener, Ontario, Canada

Thành phố Kitchener, Ontario, Canada

Giới thiệu | Các trường

là một phần của vùng Waterloo cách downtown Toronto khoảng 100km

Population: 204,668 (2006)