Thành phố Laval, Quebec, Canada

Thành phố Laval, Quebec, Canada

Giới thiệu | Các trường

Đây là vùng ngoại ô lớn nhất của Montreal, đô thị lớn thứ ba của tỉnh Quebec và là thành phố lớn thứ mười ba ở Canada với dân số 422.993 vào năm 2016.