Thành phố Nelson, BC, Canada

Thành phố Nelson, BC, Canada

Giới thiệu | Các trường

660km cách Vancouver, Nelson là một trong ba thành phố hình thành nên trung tâm thương mại và dân cư của khu vực West Kootenay, những thành phố còn lại được gọi là "Thành phố Nữ hoàng"

Các thành phố lân cận Nelson