Thành phố Abbotsford, BC, Canada

Thành phố Abbotsford, BC, Canada

Giới thiệu | Các trường

73km phía đông nam Vancouver với khoảng 1h xe, gần biên giới Mỹ

Các thành phố lân cận Abbotsford