Thành phố Red Deer, Alberta, Canada

Thành phố Red Deer, Alberta, Canada

Giới thiệu | Các trường

Red Deer là thành phố thuộc tỉnh bang Alberta, nằm giữa Calgary và Edmonton

Thành phố đứng thứ 3 của tình bang sau Calgary và Edmonton, dân số 100.418 (2016)

Các thành phố lân cận Red Deer