Thành phố Sarnia, Ontario, Canada

Thành phố Sarnia, Ontario, Canada

Giới thiệu | Các trường

290km Toronto, Tây chếch Nam, sát biên giới Mỹ. Population: 71,594 (2016). Thành phố Sarnia là thành phố công nghiệp nặng và khai thác dầu khí của Canada

Population: 71,594 (2016) Thành phố Sarnia là thành phố công nghiệp nặng và khai thác dầu khí của Canada. Thành phố có hơn 75 ngàn dân với tỷ lệ người nhập cư quốc tế tương đối lớn, chủ yếu đến từ các nước như Mỹ, Ấn, các nước Trung đông….

Các thành phố lân cận Sarnia