Thành phố Standstead, Quebec, Canada

Thành phố Standstead, Quebec, Canada

Giới thiệu | Các trường

Stanstead là một thị trấn ở Memphrémagog Regional County Municipality thuộc vùng Estrie của Quebec , nằm trên biên giới Canada - Hoa Kỳ đối diện với Derby Line , Vermont

Các thành phố lân cận Standstead