Thành phố Sudbury, Ontario, Canada

Thành phố Sudbury, Ontario, Canada

Giới thiệu | Các trường

398km Toronto, bắc, 1h bay, 4h30 xe.

Sudbury nằm ở phía Bắc Toronto, mất 4 tiếng 35 phút lái xe. - Sudbury là thành phố lớn nhất ở vùng phía bắc Ontario. - Trung tâm chính về giáo dục, mua sắm, công quyền, nghệ thuật và kỹ nghệ, tuy nhiên lại là một thị trấn nhỏ và là một nơi an toàn để PȀ甕曠ऩ曠ऩĀⵦ疾曠ऩ`疽Ѐꔀস崿ःসᓧःꔀস嗥ई廄ःসস崿ःসᓧःসꛜऄসꜰऄস嶪ः̈ऊᕄःস̈ऊ秐ःস秚ः秩ःꊠĵ哖Wস�उ�সꝩऄ↰Ŀ꟠甃焰ऩ꟠甃̈ऊꟻ甃

Các thành phố lân cận Sudbury