Thành phố St. Catharines, Ontario, Canada

Thành phố St. Catharines, Ontario, Canada

Giới thiệu | Các trường

Cách 112km Toronto, đi thêm 19km là tới thác Niagara. St. Catherine là thành phố lớn nhất thuộc vùng Niagara

Khu vực có thác Niagara, cách To 112km St Catharines (2006 dân số 131.989, dân số đô thị 390.317) là thành phố lớn nhất của vùng Niagara Canada và khu vực đô thị lớn thứ sáu ở Ontario, Canada, với 97,11 km vuông (37,5 sq mi) của đất.

Các trường tại St. Catharines

District School Board of Niagara

St. Catharines, Ontario, Canada.

Public

13.000 CAD

Ridley College

St. Catharines, Ontario, Canada.

Private

68.250 CAD Đã gồm chi phí Boarding