Thành phố Sydney Ca, Nova Scotia, Canada

Thành phố Sydney Ca, Nova Scotia, Canada

Giới thiệu | Các trường

Thành phố cảng phía bắc bang Nova Scotia. Cách Halifax 400km, 55p bay. 1900km Toronto, 2h bay, 30.000 dân

Các thành phố lân cận Sydney Ca