Thành phố Antigonish, Nova Scotia, Canada

Thành phố Antigonish, Nova Scotia, Canada

Giới thiệu | Các trường

212 km Halifax, Đông Bắc. Giữa Halifax và Sydney CA. 4.300 dân

Antigonish is a town in Antigonish County, Nova Scotia, Canada. The town is home to St. Francis Xavier University and the oldest continuous Highland games ...

Các thành phố lân cận Antigonish