các Trường Trung học Mỹ (18)

Gibault Catholic High School

Gibault Catholic High School

Waterloo IL, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

19.950 USD Đã bao gồm học phí và chi phí Homestay

Providence Catholic High School

Providence Catholic High School

New Lenox, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

34.950 USD Đã bao gồm chi phí Homestay

Rockford Christian Schools

Rockford Christian Schools

Rockford, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

47.300 USD

Morgan Park Academy

Morgan Park Academy

CHICAGO, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

39.950 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Brother Rice High School

Brother Rice High School

CHICAGO, Illinois, USA

Private | Dayschool | Boys

31.950 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

St. Francis High School

St. Francis High School

Wheaton, Illinois, USA

Private | Dayschool | Girls

41.595 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Regina Dominican High School

Regina Dominican High School

Wilmette, Illinois, USA

Private | Dayschool | Girls

41.000 USD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Montini Catholic High School

Montini Catholic High School

Lombard, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

44.080 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Bishop McNamara Catholic High School

Bishop McNamara Catholic High School

Kankakee, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

39.465 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Joliet Catholic Academy

Joliet Catholic Academy

Joliet, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

50.945 USD Đã bao gồm chi phí ăn ở, hỗ trợ ngôn ngữ

St. Viator High School

St. Viator High School

Arlington Heights, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

46.096 USD Bao gồm chi phí ăn ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Sterling Newman High School

Sterling Newman High School

Sterling, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

26.500 USD Đã bao gồm chi phí homestay

Rockford Lutheran

Rockford Lutheran

Rockford, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

33.000 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Quad Cities Christian School

Quad Cities Christian School

Moline, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

24.500 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Christian Life

Christian Life

Rockford, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

29.750 USD Đã bao gồm chi phí homestay 

Aquin High School

Aquin High School

Freeport, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

25.500 USD Phí học tập tại trường và ăn ở tại nhà host (16 bữa ăn/tuần)

Chicago Public Schools

Chicago Public Schools

CHICAGO, Illinois, USA

Public | Dayschool | Coed

30.750 USD (Đã bao gồm chi phí Homestay)

Schaumburg Christian School

Schaumburg Christian School

Schaumburg, Illinois, USA

Private | Dayschool | Coed

34.950 USD đã bao gồm phí homestay