Thành phố Auckland, Auckland, New Zealand

Thành phố Auckland, Auckland, New Zealand

Giới thiệu | Các trường

Là một thành phố nhộn nhịp và sầm uất. Tại đây có các trường đại học nổi tiếng như Auckland University, AUT, hoặc Massey, các học viện như Whiterela, Otago Polytechnic....

1.5tr dân

Các trường tại Auckland

Taylors College Auckland

Auckland, Auckland, New Zealand.

Private

27.800 NZD

Mount Albert Grammar School (MAGS)

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

18.000 NZD

Howich College

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

15.000 NZD

Auckland International College AIC

Auckland, Auckland, New Zealand.

Private

35.000 NZD

ACG Education – Academic Colleges Group Education

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

21.000 NZD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

Westlake Boys and Girls High school

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

17.600 NZD

St Cuthbert's College

Auckland, Auckland, New Zealand.

Private

46.600 NZD

Takapuna Grammar School

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

16.250 NZD

One Tree Hill College

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

13.250 NZD

Saint Kentigern

Auckland, Auckland, New Zealand.

Private

39.810 NZD

Waiuku College

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

14.500 NZD

St. Peter's College

Auckland, Auckland, New Zealand.

Private

16.500 NZD

Unitec Institute of Technology

Auckland, Auckland, New Zealand.

Private

Manukau Institute of Technology (MIT)

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

24.700 NZD Học phí năm học 2020-2021

Tai Poutini Polytechnic

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

19.500 NZD Học phí năm học 2020-2021

Whitireia Community Polytechnic

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

23.720 NZD Học phí năm học 2020-2021

Trường Cao đẳng Edgewater

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

13.500 NZD Học phí năm học 2020-2021

Auckland University of Technology

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

31.890 NZD Học phí năm học 2020-2021

The University of Auckland

Auckland, Auckland, New Zealand.

Public

12.950 NZD Học phí năm học 2020

Các thành phố lân cận Auckland