các Trường Trung học New Zealand (36)

St Patrick’s College

St Patrick’s College

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public | Dayschool | Boys

St. Margaret's College

St. Margaret's College

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Private | Boarding | Girls

52.545 NZD Chi phí Boarding

St. Bede's College

St. Bede's College

Christchurch, Canterbury, New Zealand

Private | Boarding | Boys

15.300 NZD

Taylors College Auckland

Taylors College Auckland

Auckland, Auckland, New Zealand

Private | Boarding | Coed

27.800 NZD

St. Peter's School, Cambidge

St. Peter's School, Cambidge

Cambridge (NZ), North Island, New Zealand

Private | Dayschool | Coed

40.000 NZD

Mount Albert Grammar School (MAGS)

Mount Albert Grammar School (MAGS)

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

18.000 NZD

Wellington High School

Wellington High School

Ngôi trường nam nữ đồng giáo đầu tiên tại New Zealand

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

13.000 NZD

Howich College

Howich College

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

15.000 NZD

Garin College

Garin College

Private | Boarding | Coed

14.500 NZD

Wellington College

Wellington College

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public | Dayschool | Boys

16.000 NZD

Wanganui Collegiate School

Wanganui Collegiate School

Ngôi trường danh giá, hoàn hảo về cả văn hoá, thể thao, nghệ thuật

Wanagui, Manawatu-Wanganui, New Zealand

Public | Boarding | Coed

21.840 NZD Đã bao gồm chi phí boarding

Wellington Girl’s College

Wellington Girl’s College

Tấm vé bước vào các trường Đại học danh giá

Wellington NZ, Wellington, New Zealand

Public | Dayschool | Girls

17.000 NZD

ACG Education – Academic Colleges Group Education

ACG Education – Academic Colleges Group Education

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

21.000 NZD Đã bao gồm học phí, nhà ở, hỗ trợ ngôn ngữ

St Dominic's College

St Dominic's College

Henderson NZ, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Girls

14.000 NZD cập nhật 2020

Westlake Boys and Girls High school

Westlake Boys and Girls High school

Auckland, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Boys

17.600 NZD

Waitakere College

Waitakere College

Henderson NZ, Auckland, New Zealand

Public | Dayschool | Coed

14.000 NZD

St Cuthbert's College

St Cuthbert's College

Auckland, Auckland, New Zealand

Private | Boarding | Girls

46.600 NZD

Sacred Heart Girl's College

Sacred Heart Girl's College

Hamilton NZ, Waikato, New Zealand

Private | Dayschool | Girls

15.000 NZD